Kan rekordåret 2019 redde kriseåret 2020?

Med en samlet omsætning på 239 mia. kr. forbedrede it-branchen den tidligere omsætningsrekord fra 2018 med 10 mia. kr. Og også på en række andre parametre endte 2019 som et nyt rekordår. Spørgsmålet er bare, om et rekordår er nok til at kunne redde en coronakrise.

Kan rekordåret 2019 redde kriseåret 2020?

It-branchens 4.300 virksomheder omsatte samlet set for 239,1 mia. kr. i 2019. Det svarer til en omsætningsvækst på 4,3% i forhold til 2018, hvor omsætningen landede på 229,2 mia. kr. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv og Danmarks Statistik.

Samtidig er eksporten steget til 76,4 mia. kr., og dermed kommer næsten 1/3 af branchens samlede omsætning i dag fra eksport af danske it-løsninger, hvilket også er en rekord.

”Da digitaliseringen og teknologien påvirker stort set alt i Danmark, er it-branchen på mange måder også blevet et spejl på, hvordan det går lige nu og her i samfundet. Går det godt, som det har gjort de seneste mange år, så kan man også se det på it-investeringerne. Men i krisetider rammer nedgangen også investeringer i it, selvom disse faktisk kan være afgøre for, at du kommer succesfuldt igennem og ud af krisen igen,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Her henviser Natasha Friis Saxberg til, at næsten hver 3. it-virksomhed allerede nu er truet af konkurs pga. coronakrisen, fordi både erhvervslivet og myndighederne har sat en brat stopper for it-investeringerne.

”Dansk erhvervsliv har ikke været klar til krisen, og flere steder har man simpelthen ingen indtjening lige nu. Halvdelen af it-leverandørerne oplever da også et kraftigt fald i ordrer og opgaver fra deres kunder. Så på trods af et rekordår i 2019, står mange altså og kigger ind i en potentiel konkurs,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Vækstpotentialet er særligt hårdt ramt

Særligt startup- og scaleup-virksomhederne er hårdt ramt, fordi de to typer ikke naturligt falder ind under de nuværende hjælpepakker.

Startups falder udenfor, fordi de har brugt ressourcerne på at udvikle deres forretning i en årrække, men endnu ikke er nået frem til at have nogen væsentlig omsætning. Scaleups, investerer typisk alt i vækst, og er derfor endnu ikke nået til det punkt, hvor de har positiv likviditet fra driften.

Begge ting gør dem, på trods af en mulig rekordomsætning i 2019, ekstremt sårbare overfor kriser.

”De virksomheder, der har potentialet til at blive fremtidens flagskibe og vækstmotorer for Danmark, gisper lige nu efter vejret, og skal have hjælp, hvis de ikke skal gå under om meget kort tid. Så det haster med at få gang i den del af erhvervslivet igen,” siger Natasha Friis Saxberg.

Derfor er IT-Branchen også meget glade for, at der har været politisk lydhørhed for blandt andet vores tre konkrete forslag til regeringen om, hvordan man i særlig grad kan hjælpe fremtidens vækstvirksomheder til at komme over krisen.

Lørdagens hjælpepakker gav fornyet håb for en generation af vækstvirksomheder.

Rekord i antal ansatte, men der mangler flere

Da 2019 sluttede var der 94.298 fuldtidsansatte i it-branchen i Danmark. Det er 4.048 flere end for bare et år siden, og der har derfor aldrig været så mange ansat i it-branchen, som der er nu.

”Selvom vi har fået over 4.000 nye kollegaer på bare et år, står branchen stadig og mangler at besætte omkring 2.600 stillinger. Så der er stadig et kæmpe hul, der gør, at mange it-leverandører må sige nej til opgaver. For de kan simpelthen ikke finde medarbejderne til at løse dem,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Lønniveauet har dog holdt sig nogenlunde uændret i samme periode. Gennemsnitslønnen i branchen ligger nu på 49.920 kr. om måneden, hvilket er en stigning på 1,2% i forhold til 2018.

Bagom tallene

Tallene stammer fra Danmarks Statistiks eIndkomst tal, som alle virksomheder er forpligtede til at indberette til SKAT. Tallene er efterfølgende blevet valideret af Dansk Erhverv, som også har sæsonkorrigeret dem.

Her kan du se alle tallene inkl. opdeling i forhold til underbrancher.