En fælles indsats skal sikre Danmarks cybersikkerhed

Med deltagelse af bl.a. forsvarsminister Trine Bramsen, afholdt IT-Branchen rundbordssamtale om cybersikkerhed, hvor der var fokus på behovet for højere ambitioner og et bredere samarbejde på tværs.

IT-Branchen havde inviteret forsvarsminister, Trine Bramsen, til en virtuel dialog om, hvordan vi kan styrke samarbejdet om cybersikkerhed – både på tværs af de forskellige offentlige myndigheder samt mellem den offentlige og den private sektor.

På mødet deltog også blandt andre Socialdemokratiets cybersikkerhedsordfører, Annette Lind, regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Thomas Kastrup-Larsen. 

Den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed har primært fokus på de mest kritiske sektorer og på staten. Men sideløbende med dette arbejder både virksomheder, regioner og kommuner med deres egne strategier. Udgangspunktet for mødet var derfor, at der mangler samarbejde og koordinering.

Ansvaret skal ligge i alle dele af vores samfund

Trine Bramsen indledte mødet med en kort præsentation af regeringens tanker om den kommende cybersikkerhedsstrategi, og i særdeleshed hvordan regeringen ønsker at arbejde for bedre samarbejde om agendaen. 

Ministeren pointerede her, at vi har en digital nation i verdensklasse, hvor vores offentlige digitalisering og høje cybersikkerhedsniveau blandt andet har sikret, at vi har kunne håndtere COVID-19-pandemien langt bedre end mange andre lande.

Men hun lagde samtidig vægt på, at vi skal have øget forståelsen for det ansvar, der følger ved at være digitale borgere og virksomheder. For at dette kan ske skal cybersikkerhed bredes ud fra at være et fokus ét sted, til at ansvaret skal ligge i alle dele af vores samfund.

Her er Center for Cybersikkerhed, med sin placering i Forsvarets Efterretningstjeneste, en vigtig brik i den danske indsats, men centeret kan ikke løfte hele opgaven alene. Staten tager meget gerne en stor rolle på sig, men cybersikkerhed skal prioriteres hos alle aktører, offentlige såvel som private.

Trusselsniveauet kræver en fælles indsats

På mødet blev det slået fast, at trusselsniveauet i Danmark er højt og truslerne er under konstant udvikling. Dette betyder, at vi lige nu ofte ser, at hackerne er et skridt foran myndighederne og virksomhederne.

Der var stor enighed på mødet om, at hvis vi skal kunne følge med disse trusler, kræver det at vi arbejder sammen, og investeringer i både kompetencer, foranstaltninger og løsninger.

Her var der blandt mødets deltagere enighed om, at det er nødvendigt, at vi samler indsatserne kollektivt, i stedet for at myndigheder og sektorer agerer i mange isolerede siloer.

Det der skal til er derfor strategisk samarbejde om retning og mål, hvor man kan koordinere handlinger, dele ressourcer samt udveksle erfaringer og viden i fællesskab.

Regeringen er lige nu i gang med at udforme den nye strategi for cyber- og informationssikkerhed, som regeringen vil koordinere med udmøntning af cyber-puljen fra forsvarsforliget på 500 mio. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *