Du kan påvirke Cybersikkerhedsrådets arbejde

Regeringens nationale Cybersikkerhedsråd har brug for dine input vedrørende tre vigtige temaer.

Du kan påvirke cybersikkerhedsrådets arbejde

Torsdag 11. juni kl. 13-15 afholder det nationale Cybersikkerhedsråd et webinar, hvor de sætter fokus på IoT-sikkerhedsudfordringerne, erfaringsudveksling samt filtrering af domæner og IP-adresser.

IT-Branchens formand for it-sikkerhedsudvalget, Bjarke Alling, koncerndirektør i Liga, er også en del af formandskabet for Cybersikkerhedsrådet, og vi har derfor fået lov til at sende invitationen videre til vores medlemmer med særlig interesse eller viden på disse områder.

Helt konkret ønsker Cybersikkerhedsrådet input til følgende:

  • Sikkerhedsudfordringer i forbindelse med anvendelsen af Internet-of-Things-produkter
  • Erfaringsudveksling om cyber- og informationssikkerhedshændelser på tværs af myndigheder og virksomheder
  • Aktiv beskyttelse af borgere og SMV’er ved filtrering af domæner og IP-adresser, som anvendes ved digitale angreb

Webinaret byder på tre paneldebatter med en række af Cybersikkerhedsrådets medlemmer, hvor der vil blive debatteret udfordringer og løsningsmodeller inden for de tre temaer, ligesom der vil være mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til paneldeltagerne.

Har du fagligt indblik, interesse og viden inden for et eller flere af de ovenfor nævnte temaer, så er det bare at melde dig til Cybersikkerhedsrådets sekretariat via Linea Haas på lihas@digst.dk.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet, som blev oprettet i december 2019, har blandt andet til opgave at rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes, og at sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen.

Læs evt. mere her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *