Dansk cyberovervågning kan koste mia. i eksport

Nyt lovforslag, der giver Center for Cybersikkerhed adgang til virksomhedernes dataoplysninger uden retskendelse, kan koste dansk erhvervsliv mia. af kroner.

Danmarks eksport lyder ifølge Dansk Erhverv i dag på 1.100 mia. kr. En væsentlig del af den erhvervsomsætning kan dog med et nyt lovforslag forsvinde som dug for solen.

Regeringen ønsker nemlig med Lov om Center for Cybersikkerhed at give lov til, at sikkerhedstjenesten uden dommerkendelse kan få adgang til alle virksomheders og offentlige myndigheders data.

En sikkerhedsmæssig åben bagdør, der vækker bekymring i branchen.

Danmarks særposition forsvinder

Begrebet ”No backdoor guarantee” har i over et årti tjent tyske virksomheder godt mange steder i verdenen, og øget interessen fra internationale virksomheder, der vil bruge netop Tyskland i forhold til deres europæiske aktiviteter.

I Danmark har vi de-facto gjort det samme, og har da også set en stigende interesse fra f.eks. virksomheder, der vil have hostet deres løsninger i Danmark. Men nu er vi ved at skyde denne tillidsposition ned.

”Danmark har netop en styrkeposition, fordi der er tillid til dansk digitalisering, og fordi vi internationalt er kendt for, at her kan du bedrive virksomhed uden en statsmagt bruger sit magtmonopol til at banke døren ind og gennemrode dine og dine kunders data. Desværre ser det ud til, at regeringen med et enkelt pennestrøg nu vil give køb på den tillid, vi har brugt år på at opbygge,” siger Bjarke Alling, formand for IT-Branchens sikkerhedsudvalg og koncerndirektør i Liga ApS.

Åbne bagdører skader erhvervslivet

Vedtages cybersikkerhedsloven har Danmark noget, der er lige så slemt, som russiske og kinesiske love, og som endvidere minder om den amerikanske Patriot Act lov.

Herved vil andre lande med rette kunne sige, at vores efterretningstjeneste med undskyldningen om at varetage rigets nationale sikkerhed, potentielt kan tiltvinge sig adgang til al data i landet.

Med en sådan lov er det ikke kun virksomhedernes eksport og vækst i forhold til danske og internationale kunder, der bliver ramt.

Det kan også ramme fremtidige internationale investeringer i forskning og produktudvikling eks. indenfor pharma. For hvem tør investere mia. af kroner i udvikling af produkter, som de ikke ved, om andre kan få nys om?

Mærkelig dobbeltmoral

Det er paradoksalt, at en række vestlige lande netop vil stoppe visse virksomheders eksportmuligheder alene, fordi der er en potentiel risiko for, at statsmagterne i deres hjemlande kan tiltvinge sig adgang til data.

”Det er undergravende for tilliden til danske virksomheder, hvis vi nu åbner en ladeport af tvivl om det præcis samme. Specielt når vi nu med al tydelighed kan se, at det helt konkret betyder tabte kontrakter og mistet eksportvækst for virksomhederne, hvis man går den vej,” siger Bjarke Alling.

Der er ingen tvivl om, at it-sikkerhed er enormt vigtigt for både Danmark og de danske virksomheder. Men IT-Branchen takker nej til, at efterretningstjenesten får så vide beføjelser, som lovforslaget lægger op til.

Læs Lov om Center for Cybersikkerhed

Læs IT-Branchens høringssvar i forhold til Lov om Center for Cybersikkerhed

Hvis du vil vide mere, så kontakt: