Cybersikkerhedsrådet drøftede bl.a. SolarWinds-angrebet

Cybersikkerhedsrådet var i sidste uge samlet til sit første møde i 2021, og der fik man lejlighed til at diskutere læringerne fra SolarWinds-angrebet ligesom man drøftede input til regeringens kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Cybersikkerhedsrådet drøftede bl.a. SolarWind-angrebet

Rådet lagde ud med at diskutere det omfattende Solarwind cyberangreb, som man mener, har givet adgang til 18.000 offentlige og private netværk.

Et ekstremt sofistikeret og statsstøttet hackerangreb, som flere medier løbende har omtalt.

På mødet orienterede Center for Cybersikkerhed om angrebet, hvor også en række danske myndigheder og virksomheder har været ramt.

Computerworld har i den forbindelse skrevet en artikel med links til de konkrete patches, som virksomhederne anbefales at benytte med det samme.

Rådet drøftede derefter læringspunkter som f.eks. behov for overblik over systemer og patching som helt centrale forudsætninger for at sikre et højt cybersikkerhedsniveau.

Input til ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi

Til sidst diskuterede man også den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Cybersikkerhedsrådet kommer med en række konkrete input, som bliver videregivet til den tværministerielle styregruppe, hvor arbejdet med cyber- og informationssikkerhedsstrategien er forankret.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen.

Rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer.

Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Tanja Franck fra Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling fra Liga ApS.

Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *