Nu skal der laves rammeaftaler for UX

SKI’s rammeaftaler fokuserer alt for meget på indkøb af it-systemer, og det går ud over brugeroplevelsen. Derfor skal der oprettes flere rammeaftaler til rådgivningsydelser.

I 2016 blev der omsat for 4,1 mia. kr. via SKI’s rammeaftaler for it og tele, men kun ganske få af disse penge blev brugt til at sikre den gode brugeroplevelse.

IT-Branchen anbefaler derfor, at langt flere offentlige myndigheder og instanser opretter en ekstra rammeaftale, når de fremover skal indkøbe løsninger via SKI.

”Når man laver en rammeaftale på f.eks. et it-system, bør man samtidig have en rammeaftale for rådgivning og design af brugergrænsefladen. Det vil sikre langt flere succesfulde implementeringer, hvis det offentlige har muligheden for at lave UX-analyse, -test og prototyping i forbindelse med implementering af systemet,” siger Jesper Nørding Pedersen, partner i Advice.

Rent it-fokus giver dårligere UX

Risikoen for at ramme skævt i forhold til slutbrugeren er netop høj, fordi en rammeaftale varer 3-4 år, og mange ting kan nå at ændre sig siden dengang man udbød rammeaftalen.

Erfaringerne viser også, at man ofte glemmer de oprindelige mål i løbet af implementeringen.

”Det sker alt for ofte, at de her løsninger ender som rene it-projekter, hvor man helt glemmer brugeren og den oprindelige business case for projektet. Og så ender man desværre med et it-system, der ikke bruges, som det var tænkt, og som ikke indfrier forretningsmålene,” udtaler Jesper Nørding Pedersen.

Husk rammeaftalen til rådgivning

Ved at lave en sideløbende rammeaftale omkring rådgivning, sikrer indkøberne sig en langt bedre mulighed for, løbende at kunne få hjælp til at analysere, teste og justere systemet.

”Ved at lave en ekstra rammeaftale for rådgivningsdelen, sikrer man, at der er ressourcer og leverandører klar til at løfte den del af opgaven, der måske i sidste ende har størst betydning for en succesfuld implementering,” slutter Jesper Nørding Pedersen.