Første møde gav flere ideer til klimapartnerskabet

It-branchen var for første gang samlet for at give input til, hvad vi selv kan gøre for at reducere CO2-udledningen, og hvordan vi kan bidrage til reduktioner i andre sektorer. Det kom der er en række konkrete forslag ud af.

Første møde gav flere ideer til klimapartnerskabet

Der var masser af energi, debat og videndeling, da IT-Branchen i forbindelse med klimapartnerskabet havde indkaldt branchen til workshop for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe regeringen med at nå målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030.

It-branchen er på grund af sit store energibehov allerede i dag ansvarlig for 3,5% af den samlede globale udledning, hvilket er ca. det samme som flyindustriens udledning.

Så der er god grund til at kigge på, hvad vi som sektor kan gøre for at blive mere grøn.

IT-sektoren er ansvarlig for 3,5% af udledningen og der er ingen tvivl om, at det stigende dataforbrug, som vi alle er en del af, belaster klimaet.

Samtidigt er teknologi også en væsentlig del af svaret på, hvordan alle sektorer bliver grønnere.

Ekspert anslår således, at der globalt skal investeres 90.000 mia. kr. i bl.a. ny teknologi frem til 2030 for at overholde aftalen om max. 2 graders global opvarmning.

”Vi er en selv en energiforbrugende sektor , og sidder samtidig inde med den teknologi og viden, som er nødvendig for, at vi overhovedet kan nå de meget ambitiøse mål, som regeringen har sat. Dermed ligger der også et stort ansvar på vores skuldre,” siger Mette Lundberg, direktør for politik & kommunikation i IT-Branchen.

Fælles standard for energimåling

På workshoppen blev man enige om, at man bl.a. bør udvikle en fælles standard for energimåling, som et vigtigt redskab for CO2-reduktion i sektoren og hos vores kunder.

Standarden vil være forudsætningen for et fælles grundlag og for, at både sektoren og de enkelte virksomheders kan definere klare målsætninger, som de måles op på. En række aktører i branchen arbejder da også målrettet på at få etableret et fælles grundlag for målinger.

”En fælles standard for energimåling er et vigtigt skridt ad klimavejen. Med en målbar standard kan vi sammenholde forskellige systemer og forretningsmodellers CO2-aftryk. Det er hele grundlaget for, at man fremadrettet vælger de mest optimale og energieffektive løsninger,” udtaler Mette Lundberg.

På workshoppen var der også forslag om, at den enkelte virksomhed skulle forpligte sig til CO2-reduktioner, og at der kunne stilles krav om klimaregnskaber i i årsregnskabet.

Klimavenlige datacentre

De færreste danskere tænker nok over, at 30 min. på Netflix svarer til næsten 10 km. kørsel i bil eller at de datacentre, som alle hjemmesider og apps ligger på, i dag står for 33% af it-branchens samlede CO2-udledning.

”Vores alle sammens store appetit på at forbruge data gør datacentre til en af branchens helt store CO2-syndere og dermed et naturligt og vigtigt fokuspunkt, når det gælder reduktion internt i branchen,” siger Mette Lundberg.

Man talte bl.a. på workshoppen om muligheden for fremme brugen af energieffektive servere, og få dette på både udbyder og købers agenda.

Her er der f.eks. betydelige reduktioner at hente, hvis servere kan tåle 40 graders varme fremfor aktuelle 24 grader, da de da kan stå på frikøl, fremfor at kræve energitung nedkøling.

Det uløste problem med den manglende udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentrene var naturligvis også højt på agendaen. Her er brug for en gentænkning af afgiftssystemerne ift. at få overskudsvarmen ind i netværket igen (spildvarmeafgiften og PSO-afgiften).

Også her er der konkrete initiativer på vej.

Sammen med Datacenterindustrien har IT-Branchen været ude at lancere ideen om et test-center der skal gøre Danmark førende på Det Klimapositive Datacenter.

Grøn prioritering med start i det offentlige

Deltagerne var også enige om, at det offentlige bør gå forrest med en grøn indkøbspolitik. CO2-belastning og energieffektivitet bør være vægtige kriterier i fremtidens indkøbs- og projektprioriteringer.

En start kan være at stille krav om en grøn business case i alle offentlige indkøb, og derved at lade det offentlige gå forrest med en grøn indkøbspolitik.

”Ved at stille krav om en grøn businesscase for både udbydere af og bydere på projekter, kan vi drage frugterne af at udvide konkurrenceparametrene fra fokus på økonomi til også at omfatte bæredygtighed,” udtaler Mette Lundberg.

IoT som vej til bedre klima

En sidste ting, man drøftede, var den cirkulære økonomi. Her var man enig om, at genanvendelse er en nøglen til ressourcebesvarelse, og at incitamenterne til at genanvende derfor bør styrkes, f.eks. ved en momsnedsættelse på reparationer.

Og helt cirkulært blev det, da også gode gamle klassikere som smart city, smart home og smart work kom på banen, for her kommer mange flere devices i spil end tidligere. Vi skal bruge vores resourcer smartere, i længere tid og huske at genanvende alt.

Selv om agendaerne ikke er nye, så er reduktioner af transport og energiforbrug gennem IoT og andre teknologier stadig en måde som både sektoren selv og andre sektorer kan skabe betydelige besparelser på.

Hvis du vil vide mere

I slutningen af februar 2020 skal IT-Branchen levere et bud på mulighederne samt eventuelle barrierer, som skal fjernes, for at nå klimamålet.

Alle IT-Branchens relevante udvalg, herunder især Bæredygtighedsudvalget, involveres naturligvis i dette arbejde.

Hvis du og din virksomhed sidder inde med ideer og konkrete initiativer, der kan gøre en positiv forskel i forhold til at nå klimamålene, så hører vi også meget gerne fra dig.

På baggrund af bl.a. vores input udarbejder regeringen efterfølgende en mere konkret køreplan, som alle parter så skal eksekvere på.