PSO-farvel gavner erhvervslivet

Med regeringens beslutning om helt at afskaffe den udskældte PSO-byrde, forbedres den danske konkurrenceevne med flere milliarder kroner.

Regeringens planer om at fjerne PSO fra elregningen og i stedet finansiere omstillingen til vedvarende energi over finansloven vækker glæde hos både Dansk Erhverv og IT-Branchen, der roser løsningen for at være sektorneutral og dermed komme alle virksomheder til gode.

”Vi har eksempler på danske virksomheders, der oplever, at omkostningerne til elforsyning er op til 80 pct. højere end de gennemsnitlige europæiske, og det har selvsagt været hårdt for virksomhedernes konkurrenceevne,” siger Søren Büchmann Petersen, energipolitisk chef i Dansk Erhverv.

PSO-afgiften blev sidst i 1990’erne indført for at hjælpe energiteknologier, der endnu ikke var i stand til at klare sig på markedsvilkår, og fungerede dermed som en økonomisk hjælpepakke i milliardklassen til nye teknologier.

Men med de faldende energipriser, er afgiften steget og steget de seneste mange år, og er blevet en så stor omkostning, at den har kostet ordrer og vækst for danske virksomheder.  Helt konkret forventer man, at energiomstilling vil koste erhvervslivet og de danske elforbrugere 70 mia. kr. over de næste ti år.

”Ved at lægge udgifterne til omstilling af energisystemet over på finansloven kommer regningen for den grønne omstilling på politikernes bord, og det vil skabe større opmærksomhed om behovet for gennemføre omstillingen med de mindst mulige omkostninger til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne,” siger Søren Büchmann Petersen. Han fortsætter:

”Det vil være en udfordring for regeringen at finde kilder til den underliggende finansiering af finanslovsløsningen. Det er dog Dansk Erhvervs forventning, at den større politiske opmærksomhed i sig selv vil gøre regningen til omstillingen mindre, derudover bør beskæring af den grønne check og et kritisk blik på udgifterne til en af verdens største offentlige sektorer indgå i overvejelserne.

Vi har fyret for fuglene og tabt kunder
Også i IT-Branchen er der glæde over, at PSO er på vej væk.

”Afgiftssystemet har været så tosset skruet sammen, at man i flere år har lukket overskudsvarmen fra f.eks. datacentre ud i den blå luft i stedet for at genanvende den til f.eks. opvarmning af huse. Andet har simpelthen ikke kunnet betale sig, hvilket er helt skørt, når vi nu som land gør så meget for grøn energi og fornuftig genbrug,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Dansk Erhverv og IT-Branchen kvitterer for, at den droppede afgift væsentligt forbedrer dansk konkurrenceevne, til gavn for både traditionelle energiintensive erhverv og nye erhverv som f.eks. datacenterindustri med stort vækstpotentiale.

”Energiafgiften har været gift for dansk erhvervsliv, og vi har mistet mange ordrer og vækstpotentiale, fordi de potentielle kunder har kunnet få tingene langt billigere i andre lande. Så det er glædeligt, at den nu forsvinder,” siger Birgitte Hass.