Fire ønsker til den kommende regering

Det er nu, hvor valgkampen er overstået, at politikerne for alvor skal i arbejdstøjet. For der venter fire store udfordringer – uanset hvordan regeringen ender med at se ud.

Fire ønsker til den kommende regering

Selvom valgkrydset kun lige er sat og plakaterne stadig hænger overalt i gadebilledet, opfordrer IT-Branchen den kommende regering til hurtigt at komme i gang. For der er især fire agendaer, hvor det haster med handling.

Manglen på arbejdskraft er enorm

Danmark står med en stor udfordring i forhold til manglen på arbejdskraft. Ikke mindst sundhedsvæsenet er ramt, hvor der lige nu er over 5.000 ubesatte sygeplejestillinger.

Dertil skal man lægge, at omkring 3.200 SOSU’er står til snart at gå på pension, og at antallet af deltidsansatte flere steder udgør 30-45% af arbejdsstyrken, mens sygefraværet pga. stress er markant højere end i resten af samfundet.

”Vi står med et sundhedsvæsen, der flere steder er i knæ og med risiko for et reelt kollaps flere steder. Men selv med løfter om mere i løn og bedre arbejdsforhold så er det urealistisk at skaffe så mange medarbejdere ud af det blå. Derfor haster det med en plan for, hvordan man via digitalisering og automatisering kan understøtte personalets hverdag, så det bliver muligt at bruge de varme hænder, hvor de gør mest gavn,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør for IT-Branchen.

En ny undersøgelse, hvor man har spurgt næsten 20.000 læger med over 30 forskellige specialer, viser, at næsten halvdelen af deres dag (49,2%) bruges på forskellige administrative opgaver, mens blot 27,0% af deres tid bruges på patienterne. 70,0% af lægerne siger, at de nu bruger over 10 timer om ugen på rent papirarbejde. Derfor bør afbureaukratisering gå hånd i hånd med digitalisering.

Det bør en ny regering fokusere på:
• Øget data- og teknologianvendelse i sundhedssektoren
• Skalering af løsninger der allerede har vist, at de virker
• Adgang til samlede sundhedsoplysninger for både patienter og medarbejdere

Den grønne omstilling står for stille

Der er behov for en digital acceleration af den grønne omstilling, hvis vi skal nå vores klimamål for 2030. Samtidig befinder vi os i en energikrise.

”Gennem klimapartnerskabet kom vi med en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi skal nå målet for 2030. Desværre går det for langsomt med at implementere en række af de nødvendige initiativer. Så der er behov for, at den nye regering igangsætter og accelerere flere grønne tiltag,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Skal vi nå i mål, bliver vi nødt til at udbrede anvendelsen af grønne, digitale løsninger og øge adgangen til forsynings-og klimadata, så vi kan reducere vores ressourceforbrug og skabe en digital grøn innovation. Den nuværende energikrise gør det f.eks. helt oplagt at skubbe massivt på IoT-teknologier til at optimere energiforbruget i vores boligmasse.

Det bør en ny regering fokusere på:
• Langsigtet handlingsplan for digital acceleration af den grønne omstilling
• Klimavenlige energi- og forsyningsydelser via øget adgang til måledata
• Effektiv grøn omstilling gennem grønne indkøbskriterier

Vores fælles forsvar skal også være et cyberforsvar

Forsvaret af Danmark er desværre igen blevet helt afgørende, og står overfor en alvorlig oprustning. F.eks. har 16% af de observerede russiske cyberangreb under krigen i Ukraine været rettet mod Danmark og Norden.

”I dag spiller cybertrusler en væsentlig rolle i enhver krig og konflikt, og derfor er det nødvendigt at investere i cybersikkerhed som et helt centralt element af vores forsvar. Men også generelt forudsætter et stærkt og moderne forsvar en digital opgradering,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

Det bør en ny regering fokusere på:
• Bedre offentlig-privat samarbejde
• Styrket cybersikkerhed i befolkningen og hos virksomhederne
• Styrke kompetenceudviklingen på cybersikkerhedsområdet

Danmark og danskerne skal rustes til fremtiden

Danmark er i front med digitalisering, men halter bagud på de digitale kompetencer, som er hele forudsætningen for vores fremtid.

”Som digitalt vidensamfund bliver vi nødt til hele tiden at investere i danskernes kompetencer samtidig med, at vi skal sikre, at ingen bliver tabt i den digitale transformation, som Danmark gennemgår lige nu,” siger Natasha Friis Saxberg.

IT-Branchen anbefaler derfor den nye regering, at man gør teknologiforståelse til en ny faglighed allerede fra folkeskolen, samtidig med at der skal uddannes flere på de efterspurgte it-uddannelser. Derudover ligger der en stor opgave i at investere i løsninger til de ikke-digitale i vores samfund.

Det bør en ny regering fokusere på:
• Teknologiforståelse for alle i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne
• Flere pladser på efterspurgte it-uddannelser
• Styrket efteruddannelse inden for digitale kompetencer, og alle ledige skal have basale digitale kompetencer

Foto: Moahim, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *