Ny strategi skal transformere sundhedsvæsenet

Digitale løsninger bliver centralt for sundhedsvæsenets nødvendige omstilling. Det slår den nye fællesregionale digitaliseringsstrategi fast.

Ny strategi skal transformere sundhedsvæsenet

Danske regioner har netop offentliggjort en ny fællesregional digitaliseringsstrategi, der skal sætte retning for digitaliseringen af sundhedsvæsenet de kommende år.

”Strategien er et vigtigt signal om, at digitalisering er altafgørende for fremtidens sundhedsvæsen, og vil blive prioriteret højt de kommende år,” udtaler Freddy Lykke, direktør for Sirenia og formand for IT-Branchens Sundheds-it udvalg.

En nødvendig strategi til fremtidens udfordringer

Med strategien ønsker regionerne blandt andet at sikre den nødvendige udvikling og fornyelse af sundhedsvæsenets digitale systemer, og der bliver lagt stor vægt på, at man i en fornyelse af systemerne skal bruge de digitale løsninger til at transformere borgerens møde med sundhedsvæsenet.

”Vi kan meget mere med digitale løsninger, end vi kunne for bare få år siden, og om få år kan vi endnu mere igen. Sundhedsvæsenet har brug for den innovation, der kommer med de digitale løsninger, til at imødegå de store strukturelle og demografiske udfordringer det står overfor.”

Danmarks statistik anslår, at antallet af borgere over 80 år vil være fordoblet i 2040, og estimere også, at antallet af borgere med kroniske sygdomme vil være fordoblet allerede i 2030 sammenlignet med 2015. 

Digital fornyelse på vej

Regionerne vil i forlængelse af strategien udvikle en samlet og fremtidssikret investeringsplan, som skal beskrive, hvordan regionerne i fællesskab vil modernisere og løfte området. Investeringsplanen skal være færdig i foråret 2021.

”En samlet langsigtet investeringsplan kan skabe et rigtigt spændende marked for digitale løsninger til sundhedsvæsenet, fordi leverandørerne har vished for, hvad der efterspørges over en længere årrække. Det kan tiltrække nye leverandører og styrke de eksisterende leverandørers fokus på sundhedsvæsenet – og det giver i sidste ende bedre løsninger,” udtaler Freddy Lykke og fortsætter.

”Det er afgørende, at der skabes en høj grad af åbenhed omkring investeringsplanen, at innovation bliver tænkt ind fra starten, og at der også skabes plads til, at mindre og nye leverandører kan byde ind sammen med de eksisterende leverandører.”

Tæt på borgernes hverdag

Et andet væsentligt fokus i strategien er ønsket om et digitalt sundhedsvæsen, der rykker tættere på borgerne.

Borgerne skal have flere sundhedstilbud tæt på hjemmet blandt andet via telemedicin og videoløsninger, så flere kan slippe for at tage hen til egen læge eller på hospitalet.

Samtidig skal borgeren som hovedregel i fremtiden have tilbud om en digital løsning som led i deres behandling eller i opfølgningen på deres behandling.

”Det er helt oplagt at sundhedsvæsenet inkluderer digitale løsninger til borgerne som et led i deres behandling. Vi kunne samtidig godt ønske os meget konkrete planer for, hvilke og hvornår de enkelte digitale tilbud kan tilbydes til borgerne,” slutter Freddy Lykke.

Hvis du vil vide mere 

Du kan læse den nye fællesregionale digitaliseringsstrategi her.

Strategien findes også som bladre-version og som temaside på Regionernes hjemmeside.

Vores seneste møde med Danske Regioner om strategien kan du læse om her.

Vores mærkesag om digital og sammenhængende sundhed kan du læse på vores hjemmeside, ligesom du altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du er interesseret i at deltage i vores sundheds-it udvalg. 

Læs mere om IT-Branchens vision for Danmarks Sundhedsvæsen 2025. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *