Livlig dialog på digitaliseringspolitisk topmøde

Tre temaer var helt centrale, da IT-Branchen på Dansk Erhvervs digitaliseringspolitiske topmøde skulle præsentere branchens perspektiv, nemlig digital transformation af det offentlige, grøn omstilling og manglen på kompetencer.

Tre personer der har dialog til digitaliseringspolitisk topmøde

Flere af IT-Branchens medlemmer var inviteret på scenen, da Dansk Erhverv havde inviterer til digitaliseringspolitisk topmøde for at diskutere, hvordan digital politik bør understøtte vores fremtidige samfund.

Og det var især tre emner, der fik gang i IT-Branchens ekspertpanel bestående af tre CEO’s fra branchen – Kathrine Forsberg fra Atea, Nanna Bule fra Microsoft og Pär Fors fra NNIT.

For mange undskyldninger og for lidt eksekvering

Paneldeltagerne var enige om, at selvom det offentlige bruger mange penge på it-løsninger hvert år, er potentialet slet ikke indfriet. Men det skyldes ikke manglede teknologi eller gode intentioner.

Strategierne, løsningerne og pilotprojekterne er faktisk beskrevet og klar. Der, hvor det halter, er i forhold til eksekveringen og på den brede implementering.

Det skyldes ifølge Pär Fors i høj grad, at man skal turde prioritere investeringer i både nye løsninger og i at modernisere de eksisterende legacysystemer, hvis man vil høste de enorme effektiviseringsgevinster og værdiforøgelse, der ligger og venter her.

Grønne muligheder, men det haster

Også den grønne omstilling og klimamålene skabte god debat på topmødet.

Nanna Bule så grøn teknologi som et oplagt væksteventyr for mange danske virksomheder, men det kræver, at vi skynder os mht. den grønne omstilling. For Danmark er ifølge hende allerede to år bagud. Så det haster, hvis vi skal opbygge en grøn førerposition.

Som branche kan vi heldigvis hjælpe ved at foregå som et godt eksempel. Vi kan bl.a. bruge grøn energi til vores datacentre og give mulighed for hybride arbejdspladser og rejse meget mindre end før.

Kompetencemanglen er den store vækststopper

Ekspertpanelet var enige om, at den største barriere for vækst i virksomhederne er manglen på kompetencer.

IT-Branchens seneste analyse, IT-Barometer 2022, viser bl.a., at der lige nu er omkring 4.600 ledige it-stillinger i branchen, og at 42,4% af virksomheder måtte sige nej til ordrer og opgaver, da de ikke kunne finde folk nok.

Ifølge Kathrine Forsberg skal vi derfor sikre, at der kommer flere it-uddannelsespladser, så vi udklækker flere it-folk. Men det er ikke nok blot at kigge på de videregående uddannelser. Derfor skal de digitale kompetencer allerede ind i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Problemet er imidlertid akut og vi kan ikke nøjes med at vente på at flere it-uddannede. Som Nanna Bule pointerede, så står vi overfor en stor opgave med at få opkvalificeret akademikere og den danske arbejdsstyrke generelt.

Det er helt afgørende at flere får mulighed for at bidrage i fremtidens digitale Danmark. Løser vi ikke den udfordring, kan vi ikke bevare vores gode position som digitalt foregangsland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *