Mellem mennesker og teknologi: Udvikling af AI til sundhedsvæsenet

Kom til gå-hjem-møde om AI-udvikling til sundhedsvæsenet og få inspiration fra virksomheder, der alle er i gang med at udvikle klinisk kunstig intelligens.

Dato & tidspunkt

Lokation

IT-Branchen, Langebrogade 3E, 1411 København K

Kom til gå-hjem-møde om AI-udvikling til sundhedsvæsenet. Få inspiration fra virksomheder, der alle er i gang med at udvikle klinisk kunstig intelligens og deltag i erfaringsudveksling med kollegaer fra it-branchen.

Vi samler AI-udviklere fra branchen til tre inspirerende oplæg, kaffe og sødt til ganen samt erfaringsudveksling.

Gennem en åben diskussion ønsker vi at:

  1. Udforske forskellige synspunkter på arbejdet med kunstig intelligens på hospitaler
  2. Undersøge, hvordan du som udvikler påvirker det kliniske felt
  3. Blive klogere på, hvad vi kan lære af kolleger, der arbejder med lignende teknologier inden for sundhedsdomænet.

Onsdag den 4. oktober 2023, kl. 14.00 – 16.30
IT-Branchen, Langebrogade 3E, 1411 København K


Program

 
14.00Velkomst og introduktion
14.10Tre inspirationsoplæg
– Robert Lauritzen, CEO, Cerebriu
– Benjamin Rasmussen, læge og klinisk forskningsleder, CAI-X, Odense Universitetshospital
– Simon Moe Sørensen, Data Scientist, 2021.AI
14.40Faciliteret drøftelse af udvalgte cases om forholdet mellem teknologi og mennesker inden for udvikling af klinisk kunstig intelligens
15.40    Opsamling på drøftelser
Hvad er de vigtigste pointer, når vi snakker om organisering af klinisk kunstig intelligens mellem teknologi og mennesker set fra det kliniske perspektiv?
16.00Mulighed for at netværke
16.30Tak for i dag

Baggrund

I de kommende år vil algoritmer og AI (kunstig intelligens) blive en større del af hverdagen og klinisk praksis på hospitalerne. Vi vil se det anvendt på forskellige områder såsom klinisk beslutningsstøtte, som et visitationsværktøj og som administrativ støtte til mere effektiv planlægning og daglig drift.

Anbefalinger og beslutninger baseret på data og algoritmer kan virke overbevisende og selvforklarende, men løsningerne er skabt på mønstergenkendelse, ofte baseret på subjektive kriterier, der ændrer og påvirker tilgangen til patienten og patientrejsen. Både mennesker (patienter og kliniske slutbrugere) og data er væsentlige elementer i udviklingen af AI, og den eksplosive udvikling af AI, vi er vidne til i disse år, kalder på tværfaglig forståelse, forskning og kommunikation med fokus på de menneskelige aspekter relateret til udvikling af og klinisk anvendelse af AI.

Formål og oplæg

IT-Branchen, CAI-X og ADD (se beskrivelser nedenfor) står bag dette vidensforum, som skal øge vores fælles viden om, hvordan den ‘menneskelige side’ påvirkes af og påvirker udviklingen, implementeringen og vedligeholdelsen af algoritmer og datadrevne teknologier, der bliver en del af klinikernes arbejde og deres samarbejde med patienter.

Betingelser for at deltage

At du har arbejdet med eller udviklet AI målrettet sundhedsvæsenet og ønsker at dele erfaringer med andre. Vi forventer, at du deltager med et ønske om at lære om nye perspektiver og aspekter af implementeringen af klinisk AI og undersøge, hvad det betyder for patienter og sundhedsprofessionelle, når AI finder vej ind i klinisk praksis.

Om samarbejdet

Mellem mennesker og teknologi: organisering af klinisk kunstig intelligens er et samarbejde mellem CAI-X og ADD-projektet. I samarbejdet går CAI-X ved OUH og SDU sammen med forskere fra ADD-projektet forankret på Roskilde Universitet for at videndele og herigennem blive klogere på, hvordan teknologi og mennesker interagerer og påvirker hinanden. I løbet af 2022 og 2023 har vi afholdt en række vidensfora, som slutter med en konference i 2024, hvor klinikere, forskere, virksomheder og patienter deler erfaringer som er blevet til i de fælles møder. Gennem denne rejse vil vi sammen sikre, at den menneskelige side af den kunstige intelligens bliver taget alvorligt og udfoldet til gavn for både patienter, klinikere, virksomheder og forskere der arbejder med AI.

Hvem er vi?

Center for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X)IT-BranchenAlgorithms, Data & Democracy (ADD)

CAI-X er et forsknings- og innovationscenter mellem SDU og OUH, som er etableret for at sikre en tæt forbindelse mellem det sundhedsfaglige personale på hospitalet, de tekniske forskere på universitetet og industrien for at udvikle og implementere kunstig intelligens (AI) i sundhedsvæsenet til gavn for patienter og personale.
IT-Branchen brænder for at skabe et digitalt samfund for alle. Et samfund i vækst, og hvor Danmark står som et globalt fyrtårn, fordi vi udnytter teknologien til gavn for klimaet, økonomien og det enkelte menneske. Vi lader ildsjælene hos vores medlemmer sætte retningen for en bedre fremtid. Det gavner Danmark, erhvervslivet, den enkelte borger og vores medlemsvirksomheder.ADD er et 10-årigt forsknings- og formidlingsprojekt (2020-2030) med et budget på 100 mio. kr. Projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog, herunder et fokus på udvikling og brug af algoritmiske teknologier i sundhed.
www.caix.com www.itb.dkwww.algoritmer.org