Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling i IT-Branchen

Generalforsamling i IT-Branchen 2019

Dato & tidspunkt

Lokation

Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen

Torsdag den 23. marts 2023, kl. 14.00 – 15.00
Afholdes hos Mogens Dahl Koncertsal
Snorresgade 22, 2300 København

Agenda for generalforsamlingen 

  • Valg af dirigent 
  • Valg af stemmetællere 
  • Årsberetning 
  • Årsregnskab til godkendelse*
  • Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent 
  • Behandling af indsendte forslag ** 
  • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
    Valg af revisor 
  • Eventuelt   

* Skriv til bjb@itb.dk hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen. 
** Der er ikke pt. modtaget forslag til behandling. Evt. forslag skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest en uge indenfor GF. 


Praktisk info 

For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af IT-Branchen. 

Hver medlemsvirksomhed har én stemme på generalforsamlingen, uanset virksomhedens størrelse.  

Du kan alene deltage fysisk i generalforsamlingen, ikke virtuelt. Er du forhindret kan du give en skriftlig fuldmagt til én anden medlemsvirksomhed, der på generalforsamlingen kan stemme på din virksomheds vegne.  

Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed kan max. være bærer af 2 fuldmagter. Send en kopi af evt. fuldmagter på forhånd til bjb@itb.dk, så vi kan nå at kontrollere dem, inden vi skal tælle evt. stemmer op. På forhånd tak.

Evt. forslag du ønsker optaget til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes IT-Branchen på mail til bjb@itb.dk senest den 9. marts 2023.

Generalforsamlingen afvikles efter reglerne i foreningens vedtægter, som du kan læse online her.

Husk at vi samme dag også afholder IT-Branchens årsmøde – se program og tilmeld dig her.