Vi sikrer kapital og vækst

Skal it-virksomheder hurtigt og agilt kunne nå ud på nye markeder, indenlandske såvel som udenlandske, er de afhængige af kapital. Og den danske it-sektor byder på mange interessante investeringsmuligheder.

Desværre fungerer det nuværende økosystem til sikring af kapital i branchen dårligt eller slet ikke for små og mellemstore virksomheder.

Politisk udfordring

Adgangen til kapital er en af de væsentligste barrierer for vækst i den danske it-branche. Mens vi f.eks. ser mange mindre it-virksomheder blive børsnoteret i Sverige, fungerer kapitalmarkedet ikke herhjemme. 

De traditionelle lånemarkeder (banker, pensionskasser, realkreditinstitutter m. fl.) fravælger de mindre virksomheder grundet manglende risikovilje og/eller høje administrative omkostninger.

Finansiering fra Business Angel netværk, venturefonde, private investorer samt de nye portalbaserede lånefora kan i et vist omfang bringe start-ups videre i de indledende faser.

Ved behov for kapitaltilførsel i B og C round, bliver det så vanskeligt, at mange må søge udenlandsk kapital. Billedet tegner sig endnu mere dystert ved IPO, som kun sjældent forekommer i Danmark.

Myten om danske IT virksomheder som uinteressante fra en investeringssynsvinkel passer ikke og Danmark går glip af store summer. Samtidig har udenlandsk kapital hyppigt den konsekvens, at arbejdspladser flytter ud af landet.

Danske virksomheder skal kunne agere internationalt uden konkurrenceforvridende rammevilkår. Såvel EU bestemmelser som dansk lovgivning, herunder skattelovgivning, omfatter uhensigtsmæssigheder mht. til at geare virksomheder til vækst.
 

Vores indsats for kapital, vækst og internationalisering i 2018

  • Aktivt indgå i arbejdet for at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at lade sig børsnotere på f.eks. First North blandt andet ved at støtte dialogen mellem iværksættere, kapitaludbydere og børsrepræsentanter.
  • Fastholde presset på at pensionsmidler kommer i spil i vækstvirksomhederne. Aktivt ‘forfølge’ ATP politisk i forlængelse af anbefalingen om udvidelse af  ATP’s formålsparagraf til at omfatte investeringer i fremtidens danske arbejdspladser.
  • Fortsat støtte en skattepolitiske agenda, der understøtter start-up og vækstvirksomheder.

Her kan du se, hvem der er med i Udvalget for kapital og vækst.

  • Ansvarlig for digitalt erhverv samt kapital, vækst og internationalisering

    Kirstin Rolver