Branchen i tal – Eksport

I 3. kvartal 2023, eksporterede it-branchen for 24,8 mia. kr., hvilket indikerer et betydeligt fald på 8,1% i forhold til samme periode sidste år.

I de første tre kvartaler af 2023 har it-branchen samlet eksporteret for 78 mia. kr., hvilket er 3,4% højere end den tilsvarende periode i 2022. Ligesom med den samlede omsætning for branchen er det altså kun sket et fald i eksporten i forhold til samme kvartal året før.

Eksporten er påvirket af den højere inflation i landene omkring os og samtidig er den generelt højere rente med til at sætte en dæmper på efterspørgslen på eksportmarkederne.

I de tre første kvartaler af 2023 har it-branchen eksporteret for 78 mia. kr., hvilket svarer til 72% af den samlede eksport i 2022, som var på 108,5 mia. kr. Eksporten i it-branchen udgør i 3. kvartal 2023 lige godt 35% af den samlede omsætning.

It-branchen er defineret som: 26001 Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv., 46005 Engroshandel med it-udstyr, 58002 Udgivelse af computerspil og anden software, 61000 Telekommunikation, 62000 It-konsulenter mv. og 63000 Informationstjenester.

Kontakt cheføkonom Tina Honoré Kongsø, tihk@itb.dk, hvis du vil høre mere om it-branchen i tal

Du kan læse mere om nøgletal for it-branchen her: