Branchen i tal – It-branchens økonomiske fodaftryk

Den danske it-branche består af 4.772 virksomheder

 • Den danske it-branche bestod i 2022 af 4.772 virksomheder
 • To ud af tre danske it-virksomheder har under 10 ansatte
 • I dansk erhvervsliv generelt har 86% af virksomhederne mindre end 10 ansatte

It-branchen skaber 162.000 fuldtidsjob i Danmark

 • I dag arbejder der over 106.000 folk direkte i it-branchen
 • Derudover arbejder der 56.000 it-folk i andre brancher i Danmark
 • Dermed arbejder 2/3 af alle danske it-folk direkte i it-branchen

It-branchen omsatte for 305 mia. kr. i 2022

 • Siden finanskrisen har den danske it-branche kun oplevet vækst
 • Omsætningen for den samlede danske it-branche var i 2022 på 305 mia. kr.
 • Det er en vækst på 7,6% i forhold til 2021

Den danske it-branche eksporterede for 108 mia. kr. i 2022

 • Ekspoorten for den danske it-branche var i 2022 på 108 mia. kr.
 • Det er en vækst på 5,8% i forhold til 2021
 • 35,1% af branchens samlede omsætning kommer fra eksport

It-branchen bidrager med en samfundsværdi på 144 mia. kr. om året

 • It-Branchen bidrager direkte med en samfundsværdi på 106 mia. kr. om året​. Den indirekte samfundsværdi ligger på 39 mia. kr. om året​. Det svarer til, at it-branchen årligt bidrager til 8% af den samlede danske økonomi​

It-branchen skaber en produktionsværdi på 267 mia. kr. om året

 • It-Branchen bidrager direkte med en produktionsværdi på 188 mia. kr. om året
 • It-kapital er den eneste faktor, som de seneste 45 år uden undtagelse har bidraget positivt til produktivitets-udviklingen i Danmark
 • Selv i de år, hvor den samlede arbejdsproduktivitet er faldet, har bidraget fra it-kapital været positivt.

Bagom tallene

Analysens resultater er baseret på Dansk Erhvervs input-output-model. Modellen kortlægger i detaljeret omfang, hvordan aktiviteterne i it-branchen spreder sig rundt til andre brancher i den danske økonomi og dermed indirekte give anledning til økonomiske aktiviteter i andre brancher.

Det samlede økonomiske fodaftryk er udgjort af direkte og indirekte. Fx de direkte jobs er jobs hos virksomhedernes i it-branchen. Dertil er en række indirekte jobs. Det er jobs i virksomheder udenfor it-branchen. Det er fx, når en virksomhed i it-branchen køber rengøring hos et rengøringsfirma eller revision hos en revisor.

Det er altså aktiviteter, der indirekte er knyttet op på aktiviteterne i it-branchen. Når man anvender resultaterne fra modellen, skal man være meget varsom. En input-output model, som den Dansk Erhverv har udviklet, er ikke en generel ligevægtsmodel, der tager hensyn til eventuelle kapacitetsbegrænsninger i økonomien.

Derfor kan man ikke ud fra resultaterne tolke, hvad der ville ske, hvis vi ikke havde f.eks. de økonomiske aktiviteter, som er knyttet til it-branchen. I så fald vil en række ligevægtsmekanismer komme i spil, som modellen ikke tager højde for.

Brancherne, der udgør it-branchen, er 61000: Telekommunikation, 62630: It- og informationstjenester, 58002: Udgivelse af computerspil og anden software, 260010: Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv. og 46005: Engros med it-udstyr Dansk Erhvervs input-output model er opbygget med udgangspunkt i de almindelige principper for input-output modeller (f. eks. Ronald E. Miller og Peter D. Blair: ”Input-Output Analysis: Foundations and Extensions” 2nd Edition 2009), mens data er baseret på Danmarks Statistiks input-output tabeller, der kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside, samt tabellerne NIO1F, NIO3F og NIO5F i Statistikbanken.

Læs mere om:

It-branchen er defineret som: 26001 Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv., 46005 Engroshandel med it-udstyr, 58002 Udgivelse af computerspil og anden software, 61000 Telekommunikation, 62000 It-konsulenter mv. og 63000 Informationstjenester.