Branchen i tal – beskæftigelse

I 4. kvartal 2023 var der 107.330 fuldtidsansatte i it-branchen.

Dermed er antallet af fuldtidsansatte faldet med 120 i forhold til 4. kvartal 2022. Bortset fra et enkelt kvartal under coronapandemien, er det første gang i 10 år, at antallet af fuldtidsansatte er gået tilbage i it-branchen. 
 
I første halvår 2023 så vi for første gang, at antallet af beskæftigede stagnerede – på et rekord højt niveau – men nu ser vi også det første reelle fald i antal beskæftigede. Antallet af fuldtidsansatte er gået fra 107.450 i 4. kvartal 2023 til 107.330 i 4. kvartal 2023, svarende til et fald på 120 ansatte.  

Over det seneste år er beskæftigelsen steget mindre end i foregående år.

På trods af de mange usikkerheder med høj inflation, rentestigninger, generel global økonomisk afmatning og Ruslands invasion af Ukraine har det danske arbejdsmarked vist sig stærkt.

Indtil nu har arbejdsmarkedet være yderst robust i forhold til at modstå de mange usikkerheder, der har præget både dansk økonomi og verdensøkonomien. Der er stadig fremgang på det danske arbejdsmarked, og lønmodtagerbeskæftigelsen er på et historisk højt niveau.

I it-erhvervet er kun ca. 1 ud af 3 beskæftiged lønmodtagere kvinder. Til sammenligning er kønsbalancen i erhvervslivet generelt omtrent ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.

Fornyet beskæftigelsesvækst i vente

IT- Branchen forventer, at beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked og it-erhvervet i løbet af 2024 vil blive påvirket af de betydelige rentestigninger og den globale vækstafmatning, som præger vores primære eksportmarkeder. Men udgangspunktet er en rekordhøj beskæftigelse, og mange it-virksomheder melder stadig om mangel på arbejdskraft og forgæves rekrutteringer.

Når den globale usikkerhed fortager sig er vores forventning, at vi vil se en fornyet vækstfase for branchen, da rigtigt mange virksomheder vil investere i både AI, cybersikkerhed og den grønne omstilling.

It-branchen er defineret som: 26001 Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv., 46005 Engroshandel med it-udstyr, 58002 Udgivelse af computerspil og anden software, 61000 Telekommunikation, 62000 It-konsulenter mv. og 63000 Informationstjenester.

Kontakt cheføkonom Tina Honoré Kongsø, tihk@itb.dk, hvis du vil høre mere om it-branchen i tal

Du kan læse mere om nøgletal for it-branchen her: