Sælger du softwarelicenser, kan det blive en dyr fornøjelse at opsige forhandleren

Ny EU-dom gør forhandlere, der lever af at henvise kunder til en softwareproducent, til handelsagenter. Det kan have stor betydning for f.eks. opsigelsesvarsler og medføre, at softwareproducenten i visse situationer skal betale kompensation for de kunder, som forhandleren har skabt.

Sælger du softwarelicenser, kan det blive en dyr fornøjelse at opsige forhandleren

For ikke så mange år siden skulle softwareprogrammer installeres fra disketter og cd’er, og man havde samtidig købt retten til at bruge produktet for evig tid.

I dag har verden forandret sig, og man enten downloader sin software fra nettet, eller tilgår den via et cloudabonnement. Og ikke sjældent har man købt brugsretten til softwaren gennem en form for forhandler, selvom det stadig er softwareproducenten, der så efterfølgende står for licenser, betaling, etc.

Netop denne form for forhandlerpraksis har EU-Domstolen og Storbritanniens højesteret nu taget stilling til. En afgørelse der kan få stor betydning for de forhandlerkontrakter, som bliver brugt i dag.

Er software en vare i handelsagentlovens forstand?

Handelsagentloven hviler som så mange andre love på et EU-direktiv. Direktivet er ca. 30 år gammelt, og finder anvendelse på handelsagenter, der sælger ”varer”, hvilket i Danmark altid har været udlagt som, at salg af tjenesteydelser ikke var omfattet af direktivet.

Så medmindre softwaren blev overdraget via et fysisk medie i form af eksempelvis disketter eller USB-stik, implementerede man direktivet således, at salg af software og andre it-ydelser ikke er omfattet af handelsagentloven. EU-domstolen er ikke enig i så snæver en afgrænsning.

Kort fortalt siger dommen, at en kundes download af software mod betaling, og når det ledsages af en tidsubegrænset licens til softwaren, skal defineres som en vare.

Det lyder måske lidt juranørdet, men afgørelsen har stor betydning for de it-forhandlere, der sælger softwarelicenser, men hvor det er softwarevirksomheden, der i sidste ende indgår aftalen med slutkunden.

Her er det nu slået fast, at forhandleren juridisk set fungerer som agent, og at det dermed er handelsagentloven, der vil være gældende, i de situationer, hvor licenstager downloader softwaren, og licensen er tidsubegrænset.

Dommen tager ikke stilling til, om det forholder sig anderledes, hvis kunden ikke downloader softwaren, men f.eks. tegner et cloudservice-abonnement (IaaS, PaaS, SaaS)

Hvad betyder det, at handelsagentloven finder anvendelse

Hvis en softwareproducent opsiger en aftale med en forhandler/agent, siger loven f.eks., at agenten har krav på et opsigelsesvarsel på op til 6 måneder, og at agenten i tilfælde af opsigelse, skal godtgøres for de kunder, som forhandleren har skabt til producenten – forudsat at disse kunder fortsat vil generere noget omsætning til producenten fremadrettet.

En godtgørelse vil ikke kunne overstige et beløb, der svarer til 1 års provision på basis af de sidste 5 års gennemsnit.

Det skyldes, at man juridisk set anser forhandleren/agenten som den svage part, og at de derfor skal beskyttes rent juridisk.

I en milliardbranche som softwareindustrien kan denne afgørelse derfor have store konsekvenser for de aftaler, der indgås mellem softwarevirksomhederne og forhandlerne.

En langstrakt sag

Sagen startede helt tilbage i 2013, hvor softwarevirksomheden Computer Associates (CA) indgik et samarbejde med it-forhandleren The Software Incubator, om at Software Incubator skulle markedsføre og sælge CA’s software. Det var dog stadig CA, der i sidste ende indgik aftalen med slutkunden mht. tidsubegrænsede licenser.

Ca. ½ år efter valgte CA at opsige aftalen, hvorefter Software Incubator rettede krav om godtgørelse for tabt salg. Det nægtede CA, da de ikke mente, at Software Incubator havde solgt varer, men blot tjenesteydelser, og at reglen om betaling af godtgørelse derfor ikke fandt anvendelse.

Efter at have været igennem flere retsinstanser, er der nu truffet en endelig afgørelse om, at software skal anses som en vare, og at Software Incubator skal ses som en agent og derfor havde ret til en godtgørelse i henhold til handelsagentloven.

Er du i tvivl, så kontakt os

En række af reglerne i EU’s handelsagentdirektiv og dermed også den danske handelsagentlov er ufravigelige, og det kan derfor være nødvendigt at ændre i sine eksisterende aftaler på baggrund af afgørelsen.

Sidder du som enten softwarevirksomhed eller som forhandler af andres software, men er i tvivl om dine kontrakter er i orden, er du mere end velkommen til at kontakte Sven Petersen, erhvervsjuridisk fagchef, for at få en vurdering.

1 svar

 1. Hej Sven

  Jeg har fået udviklet et nyt medie for virksomheder til virksomheder, er dog endnu ikke klar til at få “kunder” i butikken.

  I fald jeg ønsker at sælge softwarelicenser til en licenstager, der så betaler et beløb for licensen mod at få del i omsætningen i det område licensen gælder.

  Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke snyder hverken mig selv eller en potentiel licenstager?

  Jeg ønsker at adskille mig fra gængse medier såsom Facebook og LinkedIn, som mig bekendt ikke har licenstagere.

  Venlig hilsen
  Kim Danielsen
  30307777

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *