Sådan håndterer du blankmedieafgiften i praksis

1. januar 2022 trådte den nye blankmedieordning i kraft, og den vil måske betyde ekstra administrative krav til dig som virksomhed. Heldigvis har DAHL skrevet en kort guide om, hvad man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med håndtering af den nye afgiftsordning.

Sådan håndterer du blankmedieafgiften i praksis

Helt kort omhandler blankmedieordningen lagringsmedier som tablets, smartphones, bærbare, stationære computere, usb-stik, hukommelseskort, eksterne harddiske, interne harddiske, netværksharddiske o. lign.

Hvis din virksomhed producerer, importerer, køber eller videredistribuere lagringsmedier, så skal du som udgangspunkt betale den nye afgift og derfor oprette dig hos Copydan KulturPlus.

Hvornår er man omfattet af blankmedieordningen?

Hvis din virksomhed sælger eller distribuerer direkte til privatpersoner eller til andre virksomheder, der så videresælger eller videregiver lagringsmedierne til private, skal der opkræves, indrapporteres og afregnes et blankmedievederlag.

Hvis din virksomhed ønsker at købe og sælge lagringsmedier uden afregning af blankmedievederlaget, f.eks. hvis man køber til intern erhvervsmæssig brug eller i forhold til undervisning, skal du stadig tilmelde din virksomhed hos Copydan. Din virksomhed modtager så et godkendelsesnummer fra Copydan, så din virksomhed har lov til at købe lagringsmedier uden betaling af blankmedievederlag.

Det skal du indrapportere til Copydan

Du skal registrere, hvor mange lagringsmedier der er udleveret/solgt af virksomheden i en given indrapporteringsperiode (månedligt eller kvartalsvist).

Dette omfatter også lagringsmedier, som I bare bruger internt, eller som I har foræret væk på f.eks. en messe. Så det har altså ingen betydning for registreringen, om din virksomhed har modtaget betaling for lagringsmedierne. Bare det at du videredistribuerer til privatpersoner er nok.

Rapportering til Copydan skal indeholde oplysninger om antallet af alle lagringsmedier fordelt på typen af lagringsmedie og med det blankmedievederlagspligtige beløb opgjort i hele kroner.

Din virksomhed skal derfor også have indrettet systemer og processer, så der ligger dokumentation for, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Hvem har ansvaret?

Det er den sælgende virksomhed, som skal sikre sig, at den købende virksomhed er anmeldt til Copydan. En sælgende virksomhed bør derfor opbevare dokumentation for at køberen har et godkendelsesnummer hos Copydan, f.eks. i form af en udskrift eller et screendump.

Hvis du sælger lagringsmedier til virksomheder, der ikke er godkendt hos Copydan, men alligevel kan købe lagringsmedier uden at der skal betales blankmedieafgift, fordi virksomheden skal anvende lagringsmedierne til ”professionelle formål”, er det din virksomhed, som har bevisbyrden for, at der ikke skal betales et blankmedievederlag.

Hvis den købende virksomhed ikke er godkendt hos Copydan, anbefaler DAHL, at din virksomhed i salgsbetingelserne eller i form af en separat erklæring sikrer sig, at den købende virksomhed bekræfter, at lagringsmedierne vil blive anvendt til konkrete ”professionelle formål”, og at den købende virksomhed skadesløsholder din virksomhed for alle krav fra Copydan, hvis dette måtte vise sig ikke at være korrekt.

Hvis du vil vide mere

Blankmedieordningen administreres af Copydan, som forestår opkrævning, kontrol med og fordeling af blankmedievederlaget.

Yderligere oplysninger om blankmedieordningen og Copydans administrationen heraf kan findes på Copydans hjemmeside og i bekendtgørelse nr. 2659 af 28/12/2021.

Hvis din virksomhed har spørgsmål i relation til den praktiske udmøntning og administration af blankmedieordningen, anbefaler vi, at din virksomhed i første omgang kontakter Copydan for afklaring.

Du kan også læse DAHLs udførlige guide til, hvordan du håndterer blankmedieordningen i praksis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *