Hvad gør du, hvis du bliver nødt til at opsige medarbejdere?

I forbindelse med afskedigelser er der en række formelle og praktiske ting, der skal være i orden, for at opsigelsen kan gå efter bogen.

Hvad gør du, hvis du bliver nødt til at opsige medarbejdere?

Det er aldrig nemt at skulle sige farvel til kollegaer, men nogle gange er der ingen vej udenom. Det er dog vigtigt, at man kører processen korrekt og professionelt.

Bl.a. er en række ting, man skal forholde sig til, inden man opsiger en medarbejder. Dels findes der en række formelle regler om opsigelsen og om medarbejderens vilkår i opsigelsesperioden. Dels gælder der særlige regler for, hvornår en virksomhed sagligt kan opsige en medarbejder.

Gode råd når du skal udarbejde en opsigelse

Hvornår en medarbejder kan opsiges fra, afhænger blandt andet af, om medarbejderen er funktionæransat eller ej, og om medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Derfor er det vigtigt, at man som det første undersøger, hvad der står i en evt. overenskomst samt undersøger medarbejderens anciennitet. Dansk Erhverv har lavet en god oversigt over, hvad man skal have styr på i den sammenhæng.

Man skal også undersøge, om medarbejderen skal fritstilles, skal arbejde i opsigelsesperioden, og om der skal afspadseres eller afholdes ferie i perioden.

Det er også vigtigt at undersøge, om medarbejderen er omfattet af en kunde- eller konkurrenceklausul, har en provisions- eller bonusordning og om personen har ret til en fratrædelsesgodtgørelse.

En opsigelse skal også kunne begrundes sagligt i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold. Kan opsigelsen ikke begrundes ud fra saglige hensyn, kan virksomheden risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejdere.

Er du i tvivl om de formelle regler, virksomheden skal overholde i forbindelse med en opsigelse, kan du som medlem af IT-Branchen altid ringe til Dansk Erhvervs juridiske HR-rådgivning på 33 74 64 00.

Her sidder der en række jurister klar til at hjælpe og give gratis rådgivning omkring personalemæssige spørgsmål.

Forbered opsigelsessamtalen

Resultatet af en opsigelsesaftale afhænger i høj grad af, om du bruger tid på at forberede dig inden samtalen.

Start med at finde et lokale, hvor I kan være uforstyrret, og afsæt tilstrækkelig med tid til samtalen, så I ikke bliver afbrudt af evt. andre, som har booket lokalet.

Hold diskussionen på et minimum da beslutningen jo er taget. Fokuser i stedet på dine hovedbudskaber omkring årsagen til afskedigelsen, ligesom du skal have styr på dokumentationen for, at medarbejderen ikke lever op til dine/virksomhedens forventninger.

Til samtalen skal du først og fremmest sagligt kunne begrunde, hvorfor ansættelsesforholdet skal afsluttes. Handler det f.eks.om manglende samarbejdsvilje, manglende faglige kvalifikationer, utilfredsstillende resultater fra medarbejderens side eller det nogle virksomhedsmæssige forhold som f.eks. besparelser, omstruktureringer, der er årsagen?

Hvis du er i tvivl om dine evner til at opsige medarbejderen kort, klart og tydeligt, så øv dig i at sige budskabet højt for dig selv eller til en betroet person. Det vil styrke din gennemslagskraft, når du står i situationen.

Overvej også til hvem og hvordan opsigelsen skal kommunikeres. Hvordan skal nærmeste kolleger, øvrige kolleger, kunder og andre interessenter f.eks. have besked?

Vil du vide mere

Har du brug for yderligere værktøjer, har du mulighed for at tilmelde dig Dansk Erhvervs webinar d. 22. maj. Som medlem af IT-Branchen er det gratis for dig at deltage.

På webinaret sætter vi fokus på, hvordan man håndterer opsigelser, der er begrundet i f.eks. svigtende økonomi og arbejdsmangel. Vi ser også nærmere på lederens rolle – herunder gode råd og konkrete værktøjer til at skabe ”den gode proces” både i forhold til de opsagte medarbejdere, de øvrige medarbejdere og omverdenen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *