Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX)

Vær med i Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX-udvalget) og få viden og netværk med hjem.

Udvalgets formål

Vores formål er at sætte den gode brugeroplevelse (UX), og brugeroplevelsesdesign i centrum for digitaliseringen. Fordi vi mener, at det skaber bedre løsninger for alle – hurtigere og mere agilt.

Vi arbejder politisk, juridisk og kommunikativt for at fremme vilkårene for digital udvikling og derved skabe værdi for både det professionelle og private Danmark. Det handler om at skabe de bedste løsninger med digitalisering i menneskets (og planetens) tjeneste. Læs mere

IT-Branchens UX manifest video

Faste aktiviteter

  • Toneangivende i IT-Branchen: Vi vil formulere holdninger til positiv hensigtsdreven brug af teknologi i samarbejde med relevante aktører.
  • Guides til det gode udbud: Vi vil opstille konkrete anbefalinger til private og offentlige virksomheder, som ønsker at skabe en bedre brugeroplevelse og digital service i centrale digitale infrastrukturløsninger med formålet at skabe tillid og digital ansvarlighed som dansk DNA.
  • Case-præsentationer og indlæg: Vi vil bidrage med case-præsentationer og faglige indlæg for at fremme interessen for den gode brugeroplevelse, digital ansvarlighed, tillid, dannelse og dataetik med en design-praktisk tilgang.

Årets indsatsområder

Aktiviteter, der engagerer flere og synliggør UX/CX i forretningen 

  • Samskabelse og co-creation af nye aktiviteter, hvor udvalgets medlemmer er initiativtagende
  • 1 større event, der fremmer interessen for den gode brugeroplevelse og dataetisk dannelse, evt. i partnerskab med relevante aktører 

Hub for viden, netværk og udbredelse af digital ansvarlighed  

  • Dialog med relevante myndigheder, øvrige organer og virksomheder for at opfordre til bedre digital service med udgangspunkt i tillid, lighed og dataetik 
  • Agere inspirationshub i samarbejde med IT-Branchens  bureauledernetværk med fokus på samfundets påvirkning af nye teknologiske muligheder  

Hvem er med i udvalget?