Velkommen tilbage fra ferien!

Digitaliseringen materialiserer sig omkring os, og vi kan med rette være stolte af, at FN netop har kåret Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering. En placering som i den grad er skabt i et stærkt samarbejde mellem myndigheder og leverandører.

Men det er ikke kun i Danmark, det går godt på it-fronten. Både i EU og i resten af verden ser vi lande og virksomheder deltage i det digitale kapløb, som kan skabe en helt ny orden af vindere og tabere.

Den udvikling skal vi tage seriøst både som land, som branche og som individ. For er man ikke med helt i front, har man hurtigt tabt.

Danmark som digital frontløber

Derfor er det også bekymrende, at 58 % af danske virksomheder ifølge Danmarks Statistik i 2017 havde en lav eller meget lav digitaliseringsgrad.

Og det er især de små og mellemstore virksomheder, der halter efter.

En kæmpe udfordring, som IT-Branchen længe har haft fokus på, og vi var naturligvis begejstrede, da regeringen i forbindelse med Strategien for Danmarks digitale vækst etablerede programmet SMV:Digital, der netop skal hjælpe SMV’er med deres digitale omstilling.

De konkrete initiativer for SMV:Digital omfatter tilskud til rådgivning, udarbejdelse af digitale business cases, sparring om deres digitaliseringspotentiale og styrkelse af ledelsens digitale kompetencer, og her vil vi som brancheforening byde ind med aktiviteter både i forhold til medlemmer og politikere.

For der er ingen tvivl om, at vi kun lykkedes med at forblive i feltet for Europas digitale frontløber, hvis vi også får løftet en stor del af erhvervslivet op på næste niveau.

Et efterår med fokus på fremtidens muligheder

Skal vi sikre, at vores kunder – uanset om de er fra det private eller offentlige – er med helt fremme, så skal vi selv altid være mindst to skridt foran. Og vi skal evne at fortælle om fremtidens muligheder og bringe det digitale vækstpotentiale i spil.

I løbet af efteråret vil IT-Branchen derfor sætte fokus på fremtidens teknologier og ledelsesudfordringer.

Vi vil turnere i hele landet med digitaliseringsworkshops for kommunerne, ligesom vi vil afholde arrangementer om, hvordan man skaber vækst gennem internationalisering.

Lederdøgnet vil du kunne få indsigt i, hvor langt vi i virkeligheden er kommet med brugen af automatisering og AI i Danmark. Her vil vi møde vores kunder, og vi vil sammen vurdere det reelle forretningsmæssige udbytte af de nye løsninger og finde den fremtidige retning.

Og så er IT-Branchen naturligvis også en del af Tech Festival 2018, hvor 20.000 nysgerrige mennesker mødes til dialog om teknologi.

Et fælles ansvar

Alt i alt går vi ind i et spændende efterår, hvor vi både som branche og du som medlem har rig mulighed for at være med til at skabe fremtiden.

Og det er der brug for.

Vi har verdens bedste velfærdssystem. Der har gjort os til et af verdens lykkeligste folk, et af de rigeste samfund, og en af de befolkninger med størst tillid til det offentlige. Og vi nu er også verdensmestre i offentlig digitalisering.

Derfor har vi alle forudsætninger for at gå forrest ind i en digital fremtid, hvor alle får mulighed for at bidrage til vores fælles velfærd.

Men skal Danmark være ansvarlig digital frontløber, skal vi både som branche og som individ tage det nødvendige ansvar for, at vores samfundsmodel baseret på tillid, sikkerhed og ordentlighed bevares.

For vi sidder som branche og it-virksomheder inde med den nødvendige indsigt.

Vi skal hjælpe både erhvervslivet, det offentlige og den enkelte borger med at gribe de digitale muligheder, og vi skal sørge for, at det sker i respekt for vores velfærdsmodel og det unikke samfund, vi har brugt de sidste mange hundrede år på at bygge op.

Jeg glæder mig til at stå sammen om denne dagsorden!

Mvh. Birgitte