Sundhedsvæsenets it-indkøb samles i staten

Onsdag kom den længe ventede reform af sundhedsvæsenet. Og den varsler store forandringer i sundhedsvæsenets måde at købe it på.

Som Statsministeren allerede kunne fortælle på vores årlige Sundhedspolitiske Topmøde i december, medfører reformen, at de væsentligste beslutninger om it-indkøb for hele sundhedsvæsenet samles i en ny statslig myndighed.

Den nye myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, skal godkende større it- og digitaliseringsprojekter i sundhedsforvaltningerne som led i en stærkere national styring af it- og dataområdet. Myndigheden får dermed direkte kompetence til at beslutte forpligtende fælles indkøb.

”Der er en reel fare for, at den centralisering, der lægges op til, kommer til at ødelægge en masse velfungerende it-markeder. Én indkøber kan nemt føre til én løsning, og det vil være skadeligt for de markeder, der er bygget op omkring forventningen om flere hospitaler og flere regioner, der køber uafhængigt ind,” siger Freddy Lykke, formand for IT-Branchens sundheds-it udvalg.

Du kan hurtigt blive udelukket

Markedet for it-løsninger er meget bredt og alsidigt, og med en lang række dygtige it-leverandører, der gennem deres løsninger og ydelser, er med til at skabe den innovation, udvikling og sammenhæng, der er så afgørende for den danske sundhedssektor.

”Taber du et udbud i den nye struktur, kan det være farvel til det danske marked. For ikke at nævne risikoen for, at den nye struktur vil gøre det rigtig svært for de små it-leverandører at byde sig til med løsninger til det lokale hospital. Det kan i sidste ende risikere at bremse innovationen,” udtaler Freddy Lykke.

Behov for sammenhæng

Reformen har som overordnede formål at skabe sammenhæng i Sundhedsvæsenet. Og den sammenhæng er der brug for. Det har vi set i utallige sager, hvor patienternes vej gennem sygehuse, klinikker og genoptræning er snørklet og ukoordineret.

Digitalisering er en vigtig nøgle til sammenhæng. En central digitalisering kan være med til at skabe sammenhæng gennem krav om standardisering og gennem en samlet it-arkitektur for sundhedsvæsenet. Men sammenhæng gennem forpligtende fællesindkøb er en farlig og unødvendig vej at gå.

”Historien har allerede lært os, at digital sammenhæng ikke bør skabes ved at købe ét system, men ved at kræve sammenhængende løsninger. I digitaliseringsværktøjskassen har vi allerede de redskaber, der skal til for at hjælpe med at koordinere sundhedsydelserne for den enkelte borger – både når de er i én sektor og på tværs af sektorer,” slutter Freddy Lykke.

I artiklen Sundhedsplatformen ser ud til at overleve udspil på kort sigt fra ITWatch kan du læse vores første kommentar til udspillet.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om vores mærkesag om digital og sammenhængende sundhed på vores hjemmeside, ligesom du altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du f.eks. kunne være interesseret i at deltage i vores sundheds-it udvalg.