UX kan forbedre bundlinjen med 35%

IT-Branchen hjælper virksomheder med at se potentialet.

Danske virksomheder går i høj grad glip af potentiale og værdi. Derfor lancerer vi www.dengodebrugeroplevelse.dk som kan benyttes af både kunder og it-virksomheder.

Alle er i samme båd, når det handler om at styre gennem den omfattende digitale transformation, som vi alle gennemgår. Det gælder om at holde fast i hvad der skaber værdi i en hurtigt forandrende digital virkelighed.

Strategisk arbejde med brugeroplevelsen, hvor man arbejder for at forstå og udnytte brugerdata samt brugertests bedre, skaber mærkbare gevinster på flere fronter.

Det handler i udgangspunkt om at blive bedre til at forstå brugernes adfærd, motivationer og behov samt at tilpasse virksomhedens strategi på baggrund af dette.

Den gode brugeroplevelse giver gevinst

Mulighederne og resultaterne taler for sig selv. Der er masser af gevinster, som venter på at blive høstet.

Tal fra Watermark Consulting, der har undersøgt aktiemarkedet over en 8-årig periode (2007-14), viser tydeligt, at virksomheder, der er førende inden for kundeoplevelser, ligger 35% point højere i værdiskabelse end det bredere marked.

Udover en bedre bundlinje kan øget kortlægning kundernes behov gennem eksempelvis kortlægning af brugerrejser skabe kortere udviklingstid, bedre data, mere effektiv service og flere ambassadører.

Tal fra IT-branchens årlige IT-barometer viser, at halvdelen af IT-Branchens adspurgte direktørerne vil arbejde mere med den gode brugeroplevelse (UX/CX) i 2017.

Nytænkning af virksomhedens processer og organisation igennem strategisk arbejde med brugeroplevelsen kan skabe helt unikke konkurrencemæssige fordele.

IT-Branchen hjælper dig i gang med den gode brugeroplevelse

For at sikre at danske virksomheder fortsat er relevante i fremtiden, skal flere motiveres til at sætte deres kunders behov i centrum, for den omfattende digitalisering der sker i dag.

Derfor har vi i IT-branchen siden 2015, arbejdet strategisk med at motivere til at levere bedre brugeroplevelser. Det giver mening for både it-leverandører og deres kunder at skabe relevante digitale løsninger.

IT-Branchen har samlet en række værktøjer, så det bliver nemt at lave bedre digitale løsninger.

Arbejdet er forankret i udvalget for den gode brugeroplevelse som har adm. direktør Steffen Blauenfeldt Otkjær, AKQA, tidl. DIS/PLAY som formand. Steffen sidder også med i IT-Branchens hovedbestyrelse.

Besøg vores guides og gode råd