Private og offentlige udbud – to forskellige verdener

Der snakkes ofte om, hvordan udbudsprocessen i det offentlige fungerer, men hvordan fungerer den så i det private?

Udbud i det offentlige og private

Når man som virksomhed byder på offentlige projekter, er der ofte mange procedurer og lovkrav, der skal overholdes, som f.eks. EU’s udbudsdirektiv.

Det betyder, at der ofte er en længere udbudsproces i det offentlige, og at selve udbuddet også involverer en del omkostninger. Faktisk viser en analyse fra Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil, at det er en dyr fornøjelse at byde på et it-udbud.

Det koster således i gennemsnit 9% af den samlede kontraktsum at byde på et it-udbud. Hvis der udbydes en it-opgave til f.eks. 3 mio. kr., vil alene udbudsprocessen koste 270.000 kr. for leverandøren.

Forskellige omkostningsstrukturer

Omkostningerne ved at indgå i udbud, er i det store hele det samme, uanset om det er det offentlige eller private, der snakkes om. Forskellen ligger i, hvor i forløbet omkostningerne ligger.

”I det offentlige ligger de fleste af omkostningerne inden den endelige kontraktindgåelse, da der bruges meget tid på at beskrive ens løsning til punkt og prikke, så ens muligheder for at leve op til valgkriterierne er større,” siger Klaus Kongsted, CEO hos Dubex og fortsætter.

”I det private tager kunden normalt kontakt til 3-4 forskellige potentielle leverandører og indgår i markedsdialog med dem, uden at valgkriterierne er 100% udpenslet på forhånd. Det gør, at processen er mere fleksibel, og at der bruges færre ressourcer i den indledende fase.”

En anden forskel mellem de to markeder er, at man ved private udbud, grundet den mere fleksible tilgang, ofte har mulighed for at teste og demonstrere ens løsninger undervejs.

”Ved at teste kan man i fællesskab løbende skabe den optimale løsning, samtidig med at man ikke skal bruge tid på efterfølgende at rette op på eventuelle fejl og mangler. Noget det offentlige helt sikkert kunne lære fra det private,” siger Klaus Kongsted.

Danske virksomheder og udbud

Da der netop er en forskellig fordeling af omkostningerne ved hhv. udbud i det private og offentlige, kan man ikke undgå at tænke på, om der opleves en forskel i, hvilke typer af virksomheder der byder ved hhv. private og offentlige udbud.

”Fordi der bruges flest ressourcer på tilbudsfasen, betyder det ofte, at det er de større og mere ressourcetunge virksomheder, der byder ind ved offentlige udbud,” siger Klaus Kongsted og fortsætter.

”Private udbud kræver ikke den samme investering af ressourcer inden kontraktindgåelse, og det betyder, at man generelt oplever at flere små og mellemstore virksomheder også byder ind på disse opgaver, hvilket kan give flere løsningsmuligheder og skarpere konkurrence.”