Ofte stillede spørgsmål om HR

I IT-Branchen oplever vi, at der især er tre områder inden for HR, hvor vores medlemsvirksomheder ønsker rådgivning, råd og vejledning.

Human Resources

IT-Branchen og Dansk Erhvervs rådgivere hjælper til dagligt medlemsvirksomheder med et hav af forskellige spørgsmål. Men på trods af de mange daglige henvendelser, er der især tre temaer vedrørende HR, der ofte bliver spurgt ind til.

Stress og langtidssygemeldinger

Godt 400.000 danskere oplever til hverdag symptomer på stress. Det betyder, at virksomheder i dagens Danmark skal være forberedt på, hvordan man håndtere stress og langtidssygemeldinger hos ens medarbejdere.

”Det er et lovkrav at man uanset sygdommens karakter, indkalder medarbejderen til en sygefraværssamtale inden for 4 uger. Samtalen har primært til formål at gøre det klart, hvad man som arbejdsgiver kan gøre for hurtigst muligt at få medarbejderen i bedring,” siger Katja Brandt, chef for hotline i Dansk Erhverv og fortsætter.

”Det kan være en god idé at indhente en lægeerklæring alt afhængig af, hvad der ligger bag sygdommen, hvordan ens forhold til medarbejderen er og hvad medarbejderen har givet udtryk om, i forhold til den forventede varighed af sygdommen.”

Skulle du have andre spørgsmål mht. håndtering af stress og sygefravær, kan du læse mere i denne korte guide.

Ny ferielov og indefrysningsperioden

I 2018 lancerede regeringen den nye ferielov, der træder i kraft i september 2020. Men allerede fra september 2019 vil vi træde ind i overgangsperioden.

Overgangsperioden indebærer også den såkaldte indefrysningsperiode, og den er der mange medlemsvirksomheder der stiller spørgsmål til.

”I indefrysningsperioden, som løber i perioden 1. september til 31. august 2020, skal alle arbejdsgivere indberette feriemidler for denne periode til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, der er oprettet til formålet,” fortæller Katja Brandt og fortsætter.

”De indefrosne feriemidler udbetales til lønmodtagerne, idet lønmodtagerne når pensionsalderen, og skal sikre værdien af de indefrosne feriemidler, samt opretholde arbejdsgivernes likviditet.”

I IT-Branchen har vi udarbejdet en kort artikel om den nye ferielov, som sætter fokus på de væsentligste spørgsmål ift. de nye regler.

Begrundelse for opsigelse

Som erhvervsdrivende, kan man ikke komme udenom, at man af og til står i en situation, hvor man skal sige farvel til en medarbejder.

Virksomheder der står i en sådan situation, spørger ofte ind til, hvornår medarbejderne har krav på en saglig begrundelse for opsigelsen.

”Hvis I er omfattet af Hovedaftalen, har jeres medarbejder krav på en saglig begrundelse efter 9 måneders ansættelse. Er jeres medarbejder funktionær, gælder der efter funktionærloven et krav om en saglig begrundelse efter 12 måneder. Er medarbejderen funktionær samtidig med, at I er omfattet af Hovedaftalen, er der krav om en saglig begrundelse efter kun 9 måneder,” slutter Katja Brandt.

Du kan finde svar på gængse spørgmål omkring opsigelse, krav om saglig begrundelse og meget andet i denne korte guide.

Har du brug for rådgivning?

Skulle du sidde inde med andre spørgsmål, så husk, at du som medlem af IT-Branchen har mulighed for at kontakte vores rådgivere via skriftlig henvendelse på hotline@danskerhverv.dk eller telefonisk på +45 33 74 64 00.

Du kan læse mere om, hvad vores hotline og rådgivere helt konkret kan hjælpe dig med på vores hjemmeside.