Er du klar til den nye ferielov?

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, men allerede fra september 2019 vil overgangsperioden træde i kraft. Der er derfor nogle punkter, som er vigtige at huske på, når dine medarbejdere skal afholde ferie i det kommende år.

Er du klar til den nye ferielov

Det kan være svært at forstå den nye ferielov, overgangsperioden og hvordan den nye feriestruktur adskiller sig fra den struktur der har eksisteret førhen. For at hjælpe dig på vej har vi i IT-Branchen udarbejdet en lille guide, som sætter fokus på, hvad man som arbejdsgiver skal huske på, når den nye ferielov og overgangsperioden træder i kraft.

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Med den nye ferielov betyder det, at vi nu skal have samtidighedsferie, hvor ferien løbende optjenes og afholdes i samme ferieår, i modsætning til i dag, hvor vi optjener og afholder ferie forskudt.

”I dag er der forskudt ferie. Vi optjener vores ferie fra 1. januar til 31. december, men har først mulighed for at afholde vores ferie fra 1. maj til og med 31. april. Det betyder at der kan gå helt op til 16 måneder fra ferien optjenes til at den kan afholdes,” siger Steffen Kjøller Houlind, chefkonsulent og advokat i Dansk Erhverv, og fortsætter:

”Ved at indføre samtidighedsferie betyder det i stedet, at ferieåret vil løbe fra 1. september til og med 31. august, og at vi på samme tid kan afholde vores ferie. ”

Hvad der er fælles for den gamle ferieordning og den nye er, at man fortsat vil tjene 2,08 dage op i ferie om måneden, hvilket ligesom som i dag vil ende ud i 25 feriedage om året.

Sådan fungerer overgangsperioden

For at sikre en smidig overgang til den nye ferieordning, har man valgt, at der fra september 2019 til 31. august 2020 vil være en overgangsperiode.

Overgangsperioden indebærer, at den ferie, man har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, svarende til 25 feriedage, indefryses på en feriefond, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

”Selvom medarbejderens ferie indefryses, kan de fleste dog afholde deres ferie, som de plejer. Det skyldes, at den ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kan afholdes i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Derefter overgår medarbejderen til den nye ferielov,” slutter Steffen.

Det betyder den nye ferielov for allerede ansatte og nyansatte

For allerede ansatte betyder den nye ferielov, at man i stedet for at få al den ferie man har optjent i det forgangene år til rådighed på en og samme tid den 1. maj, nu vil have mulighed for at få sine optjente feriedage til rådighed på månedsbasis.

Det samme gør sig gældende for nyansatte, som efter ikrafttrædelsen af den nye ferielov vil kunne afholde betalt ferie fra allerede det første ansættelsesår, hvor der tidligere har kunne gå helt op til 16 måneder, før man har haft mulighed for at kunne afholde ferie.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om den nye ferielov, overgangsordningen mm. er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline, eller besøge Dansk Erhvervs hjemmeside. De har bl.a. lavet et notat om overgangsordningen.