Nu får alle adgang til det danske vejr

DMI frigiver nu rådata som temperatur, nedbør og vind fra vejrstationer i hele Danmark og Grønland, så virksomhederne gratis kan gøre brug af dem.

Nu får alle adgang til det danske vejr

Fra i dag kan borgere, virksomheder og myndigheder gå på dmi.dk/friedata, og gratis tilgå DMI’s meteorologiske observationsdata.

Det gør man for at understøtte en mere effektiv ressourceudnyttelse og reduktion i udledningen af drivhusgasser i bl.a. landbruget, elsektoren og forsyningssektoren.

”Det er meget positivt, at der sikres gratis adgang til data for alle potentielle brugere. Det er attraktivt for såvel virksomheder og iværksættere at benytte DMI’s data til f.eks. udvikling af nye services til borgere, forsikringsselskaber mv. eller til grønne forbedringer af erhverv som er vejrafhængige som f.eks. landbrug, transport og energiforsyning,” siger Bent Dalager, Nordic Head of NewTech i KPMG og formand i udvalget for digitalt erhverv.

Vejret som forretningsmulighed

De frie data fra DMI kan udgøre et vigtigt datagrundlag der, hvor produktion og beslutninger er vejrafhængige, og hvor adgang til data kan optimere beslutninger og produktion.

DMI mener f.eks. at deres data kan give en mere effektiv styring af el- og varmeproduktionen i en sektor, hvor vejret har en stigende betydning.

Vejret spiller ligeledes en afgørende rolle for landbruget, som med adgang til detaljerede vejr- og klimadata kan optimere produktionen og reducere udledningen af drivhusgasser.

Deloitte vurderer at gratis meteorologiske data alene i el-, fjernvarme- og landbrugssektoren kan indfri et uforløst effektiviseringspotentiale på op mod 135 mio. kr. årligt.

Rambøll har ligeledes i 2017 peget på et uopdyrket markedspotentiale på op mod 106 mio. kr. pr. år i ydelser relateret til vandmiljø- og vandressourceforvaltning.

“Der ligger et uudnyttet markedspotentiale i at bruge offentlige data, og derfor håber vi også på, at vi får flere data ud at arbejde så hurtigt som muligt til gavn for hele samfundet,” udtaler Bent Dalager.

Virksomhederne har ventet på vejrdata

En af de virksomheder, der også ser et potentiale i de frigivne data fra DMI, er Geomatic – et nordisk data- og analysehus med speciale i data science og data management.

”Udover naturligvis særligt forsikrings- og byggebranchens bedre muligheder for at minimere risici og planlægge bedre, så er det oplagt, at data også kan anvendes til f.eks. tidsbestemte mikrokampagner. Hvem ville ikke gerne have målrettede tilbud på lokal skadeshjælp og affugtere i timerne umiddelbart efter et skybrud?” spørger Martin Glarvig, adm. direktør i Geomatic.

Selvom der er stor begejstring for DMI’s frie data, understreger Martin Glarvig dog, at DMIs data ikke kan stå alene, og at der derfor er brug for fortsat at frigive endnu flere offentlige data.

”Skybrud i kombination med højdemodeller, skal f.eks. sættes i forhold til øvrige geografiske og infrastrukturelle forhold. Ellers får man ikke fuldt udbytte af de frie data.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *