Data og dimser gør nu indtog i folkeskolen

Børn skal lære at bruge IoT og fremtidens teknologier allerede i folkeskolen. Det er visionen for en ny fælles strategisk indsats.

Fornyligt blev landets skoleledere præsenteret for ideen om, at børn i folkeskolen skal arbejde med IoT.

Det skete, da formanden for Skolelederne Claus Hjortdal bød mere end 1.700 skoleledere velkommen til foreningens årsmøde, der stod i digitaliseringens tegn, og indledte med at lancere Skolelederforeningen og IT-Branchens nye fælles strategiske indsats, IoT i folkeskolen.

IoT i folkeskolen

Visionen med IoT i folkeskolen er, at få udbredt teknologien og dens muligheder til alle landets folkeskoleklasser.

”Digitalisering og IoT er overalt og fylder mere og mere i vores samfund. Derfor vil vi sætte IoT-teknologien ind i en pædagogisk sammenhæng og udvikle undervisningsforløb, der gør eleverne i stand til at bruge teknologien på nye og kreative måder,” fortæller Claus Hjortdal.

Med projektet skal der udvikles en række læringsforløb, der underbygger elevernes evner til at benytte teknologien på nye og kreative måder.

”Man kan få nogle rigtigt spændende forløb ud af, at arbejde med fysiske sensorer, der opsamler data, som eleverne efterfølgende kan behandle, f.eks. i naturteknik. Grebet rigtigt an kan vi åbne op for, at eleverne bliver medskabere og innovatører, men også forholder sig kritisk til, hvordan vi behandler data,” udtaler Claus Hjortdal.

Målet er, at udbrede undervisningsforløbene til hele landet. Men først skal der eksperimenteres, drages erfaringer og gennemføres en grundig evaluering i en pilotfase.

Århus skyder i gang efter nytår

I første omgang søsættes projektet som en pilot i samarbejde med Århus Kommune, hvor 15 7. klasser efter årsskiftet skal prøve kræfter med undervisningsforløb, der lige nu bliver udviklet af et særligt korps af lærere i samspil med Hippomini og med støtte af Center for Undervisningsmidler.

Piloten og sammensætningen af forløbene bygger ikke mindst på erfaringerne fra Coding Class.

”Coding Class har med stor succes sat fokus på, at børn skal lære at være kreative og skabende med teknologi. Det har banet vejen for, at mange gode initiativer nu blomstrer op,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, og fortsætter:

”I IT-Branchen er vi super glade for, at vi sammen med en helt central aktør som Skolelederforeningen kan være med til at skabe nye veje til dels at gøre undervisningen mere spændende, og dels vække børns interesse for at være kreative med teknologi.”

Vil du have besøg?

Klasserne vil ligesom i Coding Class forløbene skulle afslutte deres undervisning med et virksomhedsbesøg, og IT-Branchen søger derfor nu medlemsvirksomheder i Århus, der er friske på at bruge et par timer på at tage godt imod en skoleklasse.

Send en mail til Mette Lundberg, mel@itb.dk, hvis I vil være med.

Du kan læse mere om IoT i folkeskolen her.