Sådan! Kunder og it-leverandører går sammen i fælles grøn front

Når forskellige sektorer samles for at diskutere bæredygtighed, viser det sig ofte, at samarbejde og gensidig forståelse er den vigtigste nøgle til innovation og fremskridt. Netop det blev bekræftet, da industrien og branchen nok engang mødtes i IT-Branchens High-Level Forum for bæredygtig it.

Med et øget fokus på bæredygtighed i hele forsyningskæden står det klart, at det i fremtiden i langt højere grad vil være afgørende for it-leverandører at kunne dokumentere, at deres produkter og tjenester lever op til de grønne standarder, som stadigt flere kunder forventer.

Men uden et egentligt kompas at arbejde efter kan det som leverandør være en udfordring at navigere i de mange forskellige krav og forventninger fra kunderne.

Derfor har IT-Branchen med High-Level Forum skabt en unik platform, hvor it-branchens frontløbere inden for den grønne omstilling kan mødes og drøfte fremtidens grønne krav.

På det netop afholdte møde, hvor bl.a. Arla, A.P. Møller – Mærsk, Ørsted, Coop, Atea, Royal Unibrew, EG, GlobalConnect, Dell, Fujitsu og Semler deltog, viste både IT-Branchen og Arla Foods deres bud på, hvordan man fremover kan og bør stille konkrete grønne krav til it-leverandørernes produkter og services.

Kundernes krav skifter form

Efterhånden som flere virksomheder forpligter sig til at opfylde bæredygtighedsstandarder, ændrer kundernes krav sig.

I stedet for kun at kigge på pris og ydelse, ser kunderne nu i stigende grad også på, hvordan it-systemer kan hjælpe dem med at opnå deres bæredygtighedsambitioner.

For it-leverandører betyder det, at de ikke længere kun sælger teknologi, men også værdi i form af bæredygtige løsninger.

Og det er Arla et godt eksempel på. For at sætte gang i forummets diskussion blev vi derfor inspireret af et oplæg fra IT Sustainability Lead, Lisa Holm, fra Arla Foods. Hun delte her sine indsigter fra Arla Foods it-bæredygtighedsinitiativer og deres bestræbelser på at fastsætte bæredygtighedskrav og -mål for virksomhedens it-partnere.

Da Arla startede deres grønne it-rejse, tog de udgangspunkt i IT-Branchens 10 anbefalinger til bæredygtig it.

På baggrund af disse udarbejdede de en praktisk model for, hvordan de skulle komme i mål med deres grønne ambitioner.

Det første de tog fat på, var hardware- & softwaredelen, som var til at gå til. Det sværeste viste sig at være selve adfærdsændringen både internt og i forhold deres leverandører, og det er også det, Arla bruger meget tid på lige nu.

It-leverandørernes perspektiv

Efterfølgende delte GlobalConnects CEO, Martin Lippert, sine indsigter i virksomhedens bæredygtighedsinitiativer, herunder arbejdet henimod at måle og dokumentere carbon footprint på it-produkter og -services.

Bl.a. har GlobalConnect er klart mål om at nedbringe deres direkte CO2-udledning med 42%, kun at benytte 100% grønne energikilder og at skabe 25% reduktion i deres indirekte CO2-udledning.

Noget de vil opnå ved at benytte sig af nye teknologier som f.eks. submerged cooling, der kan spare op mod 90% af energiforbruget og samtidig kan presse næsten serverne næsten 25% op i ydelse.

Martin Lippert uddybede derudover mange af de potentialer og udfordringer, der er forbundet med at implementere ny, grøn datacenterteknologi.

Han oplever, at kunderne i høj grad stiller flere spørgsmål, men at de omhandler alt fra GlobalConnects energiforbrug, klimaftryk, bæredygtige initiativer, social ansvarlighed, cirkulær økonomi samt genbrug og genanvendelse.

For ikke at ende i ren administration og håndtering af spørgsmål, er det ifølge Martin Lippert vigtigt, at man ensretter sit datagrundlag og metode, så alle it-leverandører kan svarer ensartet og sammenligneligt på samme type spørgsmål.

Foreløbige resultater og fremtidige indsatspunkter

Efter præsentationerne diskuterede forummet en række pointer, som vil blive uddybet fremadrettet. Disse emner vil bl.a. danne grundlag for udviklingen af klare politikker og værktøjer, som vil komme både kunder og it-leverandører til gavn i arbejdet mod den grønne omstilling:

  • Dialogens kraft: Den tætte dialog mellem kunder og leverandører er kernen i den grønne omstilling. Vi skal både være modige nok til at stille skrappe krav og ivrige efter at hjælpe hinanden.
  • Fokus på awareness: Der ligger et stort potentiale i at øge bevidstheden om bæredygtig it.
  • Vigtigheden af uddannelse: For at sikre at den grønne it-omstilling bliver effektiv, er der brug for fokuseret uddannelse. Både for kunder og leverandører.
  • Kultur og adfærdsændringer: Over for barrierer som tilbageholdenhed i forhold til ny teknologi, er en kulturændring nødvendig.
  • Økonomiske barrierer: Der er en udfordring med manglende betalingsvillighed for grønne it-løsninger, specielt fra offentlige aktører. Et skift i perspektivet er nødvendigt, hvor vi belønner dem, der foretager grønne investeringer, og vi skal afmystificere misforståelsen om, at bæredygtighed nødvendigvis er dyrere.
  • Grønne rammevilkår: For at fremme den grønne omstilling skal lovgivningen også følge med. Danmark kan tage inspiration fra Norge, hvor miljøhensyn skal vægte 30% i alle offentlige indkøb.

Om High-Level Forum for bæredygtig it

For effektivt at adressere fremtidens klimaudfordringer, har IT-Branchen set det som en nødvendighed at samle både leverandører og kunder i en konstruktiv dialog.

Målet er at skabe kriterier, der ikke alene adresserer de miljømæssige udfordringer, men også sikrer at virksomheder kan navigere og trives i et konkurrencepræget landskab.

Med deltagelse fra branchens ledere og store virksomheder fra forskellige sektorer, placerer High-Level Forum sig dermed som et væsentligt initiativ, der formår at definere og skabe fremtidens grønne standarder, som alle tager sit afsæt i både et leverandør- og kundeperspektiv.

Initiativet tager derfor udgangspunkt i den overbevisning, at vi for at udvikle de mest effektive grønne løsninger skal være i stand til at forstå de unikke udfordringer, som hver part står over for ved implementeringen af bæredygtige tiltag.

Virksomhederne i forummet går forrest, når det kommer til bæredygtighed, men er også stålsatte på at finde vejen til at hjælpe resten af markedet med på den bæredygtige og grønne rejse.

Derfor vil forummet også i fremtiden stå som afsender på en række anbefalinger til, hvordan it-leverandører og -kunder kan udfordre og hjælpe hinanden til grøn omstilling.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om policy board for grøn omstillings arbejde på hjemmesiden. Derudover kan du altid tage fat i Troels Johansen, chefkonsulent for grøn omstilling i IT-Branchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *