Relevante analyser og rapporter – Vækst og internationalisering

Sådan ser Danmark ud på det internationale marked.

Ifølge World Economic Forum har Danmark generelt en relativt stærk konkurrenceevne og rangerer således på 13. pladsen, der sammenholder en lang række parametre og variable i et samlet indeks. Dette skal dog ses i forhold til, at vores nærmeste konkurrenter, fx lande som Finland, Sverige, Norge og Tyskland, også ligger højt på internationale indeks-ranglister over konkurrencekraft. Derfor er det vedvarende nødvendigt at sikre at danske virksomheder har gode rammebetingelser for at håndtere det internationale konkurrencepres.

På World Economic Forums top 20 liste over lande med bedst konkurrenceevne ligger Danmark på 12.-pladsen, mens Schweiz ligger på førstepladsen.

Alligevel er der mange IT-virksomheder, der ikke har fokus på at få omsætning fra andre markeder end det danske. I IT-branchen er det kun 25,9% af omsætningen der kommer fra andre markeder end det danske, mens det er 35,8% i det samlede erhverv i Danmark.

Over halvdelen af IT-Branchens medlemmer håndterer internationalt salg fra Danmark, hvilket indikerer, at mange IT-løsninger er forholdsvis lette at afsætte på en international platform, da de er lette at skalere og digitale. 20 % anvender en internationaliseringsmodel med salg fra egne landekontorer uden for Danmark, og 20 % sælger via eksterne partnerkanaler i udlandet.
73 % af virksomhederne henter omsætning fra andre lande end Danmark, og 16 % henter mere end 60 % af deres omsætningen fra udlandet. Især de mindre virksomheder ønsker fokus på internationalisering.

Med hensyn til landevalg forventer virksomhederne generelt en stigning i eksporten over de næste 2-3 år. Størstedelen af eksporten vil ske i Norden, Europa og USA, men særligt Asien og BRIK-landene forventes at være højdespringere blandt eksportmålene.
Eksporten forventes fordelt som følger inden for de kommende 2-3 år:
– 49 % til Norden og Grønland
– 50 % til Tyskland
– 24 % til USA
– 46 % til andre EU-lande
– 7 % til Afrika
– 11 % til Australien og Asien
– 14 % til BRIK-lande

En rundspørge i forbindelse med opstarten af ITBs internationaliseringsnetværk viser desuden at:

  • De interesserede virksomheder fremhæver Norden og Nordeuropa som primære markeder for internationalisering.
  • Der er behov for fokus på området og netværksaktiviteter, hvor man kan sparre og videndele omkring internationalisering.
  • Flere oplever værdi i, at IT-Branchen står sammen og laver fælles markedsføring og hjælper hinanden med at komme ud over landegrænserne.

Danmark klarer sig også godt i forhold til innovation. Arbejdsstyrken er veluddannet og virksomhederne har generelt fokus på at innovere. I “Innovation Union Scoreboard”, der er en opgørelse over innovation ud fra en lang række parametre (fx antal ph.d’er der uddannes og andel virksomheder der har gennemført forskellige typer innovation), ligger Danmark således i top, kun overgået af Sverige.


Relevante rapporter

Læs mere om EUs indre marked her via Erhvervsstyrelsen