Hvordan håndterer du hvidvask?

Gennem de seneste år er hvidvask for alvor kommet på danskernes dagsorden. Som virksomhed kan det dog være svært at vide, hvordan man skal navigere i forhold til hvidvasklovgivningen.

Hvordan håndterer du hvidvask?

For at belyse netop hvidvask og håndteringen heraf, afholder IT-Branchen den 15. maj et videndelings-event, hvor der netop vil blive sat fokus på hvidvask, og hvordan man som virksomhed kan arbejde med hvidvasklovgivningen.

Hvidvask på agendaen

Flere af de danske finansielle virksomheder, og udenlandske finansielle virksomheder der foretager forretning med danske partnere, har i den seneste tid været belyst i medierne, grundet anklager om hvidvask.

Med de seneste sager omkring hvidvask, er det vigtigt, at man som virksomhed er klar over de konsekvenser, det kan have at være involveret i eller at være anklaget for at være involveret i en hvidvask-sag.

At være involveret i en sådan sag kan have store konsekvenser for ens fremtidige forretning, da det kan skade både ens omdømme, kundernes tiltro til virksomheden samt ens partnere. Det er derfor vigtigt at man som virksomhed har en strategisk tilgang til at arbejde med hvidvask.

Grundet de seneste års sager, har man i EU foretaget flere løbende ændringer ved direktivet om hvidvask. Detfor skal man som virksomhed vide, hvordan man skal arbejde med og håndtere hvidvaskdirektivet og hvidvasklovgivningen.

Men da netop disse regelsæt er omfattende, kan det være svært som virksomhed at vide, hvordan man helt konkret kan arbejde med lovgivningen, for at blive compliant.

Tilmeld dig videndelings-eventet og få konkrete redskaber til at arbejde med og forstå hvidvasklovningen og hør mere om, hvordan du kan håndtere de udfordringer, man som virksomhed kan komme til at stå overfor, i en sag omkring hvidvask.