Video og billeder fra Digitaliseringsstrategidagen

28. november 2014

Kickoff-eventet tirsdag om den næste digitaliseringsstrategi forløb med god debat og dynamik mellem branchens medlemmer og beslutningstagere. IT-Branchen samler op på dagens input og viderebearbejder dem. Arbejdet forankres bl.a. i IT-Branchens Udvalg for digital forvaltning, som har nedsat en arbejdsgruppe til at være tovholder på branchens i de kommende måneder fortsatte tætte dialog med de offentlige parter om udarbejdelsen af strategien.

Kontakt udvalgssekretær Bjørn Borre for nærmere information på bjb@itb.dk. og se stemningsbilleder og video fra dagen her: