Gaveregn til danske iværksættere og vækstvirksomheder

Erhvervsministeriet har netop meddelt, at de bakker op om at etablere Dansk Vækstkapital III, og det er gode nyheder for danske iværksættere og vækstvirksomheder.

Adgang til kapital er en afgørende faktor for, at danske virksomheder kan vækste og potentielt internationalisere.

At få adgang til den nødvendige kapital er dog ofte en udfordring og har resulteret i, at vi i Danmark har måtte vinke farvel til mange succesfulde vækstvirksomheder, fordi de har måtte søge udenlandsk for at hente den nødvendige kapital.

Men med den nylige opbakning fra Erhvervsministeren og Erhvervsministeriet, om at etablere Dansk Vækstkapital III, kan en række danske iværksættere og vækstvirksomheder nu se frem til bedre muligheder for at rejse den nødvendige kapital og sikre deres fremtidige vækst.

”Det er gode nyheder for danske iværksættere og vækstvirksomheder, at det er blevet besluttet at etablere en ny pulje til vækstkapital. Det er essentielt, at vi gør det attraktivt at både skabe og vækste sin virksomhed i Danmark, for danske tech-virksomheder er med til at styrke Danmarks innovation og fremtidige konkurrenceevne,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Et nyt skud kapital skal skabe vækst

For at imødekomme behovet for risikovillig kapital har man hos Vækstfonden etableret DVK I og DVK II, som siden etableringen i hhv. 2011 og 2015 har investeret i over 100 virksomheder og som fonden vurderer, har skabt over 3.000 nye arbejdspladser og 14 mia. kr. i omsætningsvækst.

Men da DVK II er ved at være fuldt investeret, har man i IT-Branchen været i dialog med Vækstfonden og de relevante politikere om at etablere en ny pulje af vækstkapital, som kan bruges på at sikre markedets fremtidige vækst og udvikling.

Det glæder derfor IT-Branchen, at Erhvervsministeriet og Erhvervsministeren for nyligt meddelte, at de bakker op om at etablere en ny pulje af risikovillig kapital gennem Dansk Vækstkapital III (DVK III).

Læs hele Erhvervsministeriets pressemeddelelse her.

Vil du vide mere?

Det er IT-Branchens udvalg for Vækst og Kapital, der har været med til at bidrage og komme med input til dialogen om at etablere den nye vækstfond, DVK III, i samarbejde med Vækstfonden.

Udvalget for Vækst og Kapital arbejder målrettet for at skabe bedre tilgang til risikovillig kapital gennem udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til nye løsningsmodeller og indsatser.

Du kan altid læse mere om vores mærkesag Kapital til vækst på vores hjemmeside eller tage kontakt til vores udvalg for vækst og kapital, hvis du har spørgsmål eller gerne vil være mere aktiv indenfor denne agenda.