Ekstraordinær generalforsamling afsluttet

Ved en ekstraordinær generalforsamling i går blev en række vedtægtsændringer vedtaget for IT-Branchen med 94 % flertal.

Ekstraordinær generalforsamling afsluttet

Vedtægtsændringerne sker, for at kunne gennemføre den ambitiøse strategi for IT-Branchen, som bestyrelsen vedtog i efteråret.

IT-Branchen har i flere år haft stor vækst og leveret stærke resultater og bestyrelsen har masser af ambitioner og selvtillid på foreningens vegne.

Strategiens målsætning er, at IT-Branchen skal gå ind i det nye årti som en stærk og selvstændig brancheforening, der samler teknologi-aktørerne bredt og er den klare stemme for it-leverandørerne i Danmark, store som små.

Foreningen skal samle den bedste viden om teknologi, og derfor er der foretaget vedtægtsændringer, der sikrer, at IT-Branchen også kan have frontløber virksomheder som medlemmer, der ikke er klassiske it-leverandører, men som selv udvikler teknologi, med henblik på, sammen at tegne det teknologiske Danmark bredere og til gensidig inspiration.

Politisk skal IT-Branchen dog stadig være en entydig og stærk stemme for leverandørerne og derfor er der vedtaget begrænsninger i forhold til, hvilke poster ikke-leverandører kan besidde i foreningen.

IT-Branchen skal også fremadrettet være et stærk og selvstændigt brand. Derfor er der vedtaget ændringer der indebærer, at IT-Branchens medlemmer ikke pr. automatik er underlagt Dansk Erhvervs til enhver tid gældende regler, men at vi kan indgå ligeværdige samarbejdsaftaler. Som led i en genforhandling af aftalerne med Dansk Erhverv har IT-Branchen derfor opsagt sine samarbejdsaftaler, herunder medlemmernes kollektive medlemskab af Dansk Erhverv. Både Dansk Erhverv og IT-Branchen ønsker dog at fortsætte samarbejdet og forventer, at vi snart har en ny samarbejdsaftale på plads.

Som led i forandringerne er det også besluttet at styrke forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget udvides således til max. 8 medlemmer. Du kan se oversigten over medlemmerne af bestyrelsen her.

Med vedtægtsændringerne har IT-Branchen nu rammerne helt på plads for at kunne indfri den ambitiøse strategi for et stærkt og selvstændigt IT-Branchen, der tegner tech-dagsordenen og skaber en bedre og bæredygtig fremtid for Danmark gennem teknologi.

Her kan du se hovedbestyrelsen samt læse forslag til vedtægtsændringer.