Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen – afholdes elektronisk

Dato & tidspunkt

Lokation

Generalforsamlingen afholdes elektronisk

Kategori

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen

Torsdag den 26. marts 2019, kl. 14.00 – 15.00
Børsen, Slotsholmsgade, 1217  København K

Agenda for generalforsamlingen 

 • Valg af dirigent 
 • Valg af stemmetællere 
 • Årsberetning 
 • Årsregnskab til godkendelse* 
 • Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent 
 • Behandling af indsendte forslag 
  – Bestyrelsen har fremlagt forslag om vedtægtsændringer** 
 • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
  Valg af revisor 
 • Eventuelt   

* Regnskab er godkendt af bestyrelse og har modtaget blank revisionspåtegning. Skriv til bjb@itb.dk hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen 
** De foreslåede vedtægtsændringer er tilsendt alle CEOs i IT-Branchens medlemsvirksomheder, og fremsendes til medlemsvirksomheder der tilmelder sig generalforsamlingen. 

Du kan læse bestyrelsens forslag til nye vedtægter her.

Vi glæder os til at præsentere og debattere forslagene med jer. Vi ser frem til flot fremmøde på generalforsamlingen den 26. marts kl. 14.00 – 15.00 på Børsen.

Generalforsamlingen afholdes elektronisk. Alle tilmeldte får tilsendt link til videomødet og afstemningsmodul
Tilmeld dig generalforsamlingen her

Praktisk info 

For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af IT-Branchen.  
 
Hver medlemsvirksomhed har én stemme på generalforsamlingen, uanset virksomhedens størrelse.  
 
Som følge af CORONA-situationen afvikles generalforsamlingen i år alene virtuelt. Tilmeld dig, så sender vi inden mødet link så du digitalt kan følge med og afgive din stemme, mens generalforsamlinge pågår. Er du forhindret har du mulighed for at give en skriftlig fuldmagt til én anden medlemsvirksomhed, der på generalforsamlingen  kan stemme på din virksomheds vegne.  

Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed kan max. være bærer af 2 fuldmagter. Send en kopi af evt. fuldmagter på forhånd til bjb@itb.dk, så vi kan nå at kontrollere dem, inden vi skal tælle de digitale stemmer op. På forhånd tak.

Evt. forslag du ønsker optaget til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes IT-Branchen (bjb@itb.dk) senest den 12. marts.