Dugfrisk studie giver konkrete tal på AI’s effektivitet på arbejdspladsen

Længe har der været snak om, at kunstig intelligens vil transformere måden, vi arbejder på. En ny undersøgelse fra Havard University afslører nu, at brugen af AI ikke kun øger opgavehastigheden med mere end 25%, men også forbedrer opgavekvaliteten med over 40%.

I samarbejde med bl.a. Boston Consulting Group har et nyt studie fra Havard University nu gjort op med mavefornemmelser og gisninger om potentialet for AI.

Med data fra 758 deltagere står det klart, at fagfolk, som arbejder inden for de nuværende grænser for kunstig intelligens, opnår markante fordele ved at løse de samme arbejdsopgaver sammenlignet med en kontrolgruppe, der arbejder uden adgang til kunstig intelligens.

De nye tal bekræfter derfor behovet for at man reagerer proaktivt på AI’s potentiale, og det styrker argumenterne for en målrettet strategisk implementering af AI ude hos de danske virksomheder.

AI som produktivitetsforstærker

I studiet fokuseres der på opgaver, som er udvalgt af branchefagfolk for at efterligne nogle realistiske arbejdsprocesser. Her har man inkluderet arbejdsopgaver, hvor nogle kan drage fordel af ChatGPT-4, mens man i andre tilfælde ikke kan.

Deltagerne blev bedt om at brainstorme innovative koncepter og udarbejde planer for branding, marketing- og forretningsstrategier til virksomheder inden for både drikkevare- og skoindustrien.

Her afslørede resultaterne en betydelig forbedring i ydelsen ved anvendelse af AI sammenlignet med kontrolgruppen, der ikke brugte AI. Et uafhængigt panel konkluderede, at opgavekvaliteten i gennemsnit steg med over 40%.

Derudover bemærkede man også, at fordelene ved AI var mest udtalte blandt deltagere med lavere færdigheder, hvor opgavekvaliteten steg med hele 43%.

Et andet væsentligt resultat af undersøgelsen viser også, at AI bidrager til en markant tidsbesparelse. Deltagerne, der benyttede sig af AI, fuldførte opgaverne over 25% hurtigere sammenlignet med kontrolgruppen.

De nuværende begrænsninger for AI

Selvom AI har vist sig at være værdifuld for en lang række arbejdsopgaver, står man over for udfordringer, når specifikke opgaver ligger uden for AI’s nuværende grænser.

Det kom til udtryk i et eksperiment, hvor deltagerne blev bedt om at levere strategiske anbefalinger til en virksomhed baseret på komplekse forretningscases. Noget som bl.a. krævede en dybdegående forståelse af store kvantitative data sammenholdt med indsigter fra virkelige interviews.

Resultaterne fra casen viser, at brugen af ​​AI påvirkede præstationen negativt med et fald på 19% sammenlignet med kontrolgruppen, som arbejdede uden AI.

Det vidner om, at teknologien endnu ikke er lige god til at håndtere alle typer arbejdsopgaver, og at AI kan have svært ved at håndtere forskelligartet datasæt.

I arbejdet med AI er det derfor vigtigt at forstå, at der stadig er opgaver, som kræver menneskelig vejledning og ekspertise. Det understreger behovet for en afbalanceret tilgang, hvor man kombinerer kunstig intelligens med menneskelig arbejdskraft for at opnå de bedste resultater.

Fremtidsperspektiver og strategiske overvejelser

I en verden, hvor AI’s muligheder konstant udvides, bekræfter de nye tal vigtigheden i, at virksomheder og organisationer øger deres forståelse for kunstig intelligens og opnår dybere indsigt i, hvordan de kan integrere AI i deres arbejdsprocesser.

For at opretholde konkurrenceevnen bliver det således afgørende for både medarbejdere og ledelse at tilpasse sig og udvikle kompetencer inden for brugen af kunstig intelligens, så de effektivt kan navigere i og udnytte de mange muligheder, som teknologien tilbyder.

Det er hos IT-Branchen derfor noget, vi gerne vil hjælpe med. I den kommende tid fortsætter vi med at dele hands-on erfaringer fra vores medlemsvirksomheder og tilbyde relevante events, så det bliver nemmere at omstille sig til fremtidens muligheder.

Har du endnu ikke læst artiklen om, hvordan man hos Topsoe har opfordret alle de ansatte til at anvende ChatGPT, og hvor man har spurgt de ansatte om hjælp til kortlægningen af virksomhedens behov, kan du gøre det lige her.

Skal du med til i årets Lederdøgn på Hindsgavl Slot d. 21. september, kan du også se frem til at få uddybet betydningen af de nyeste tal fra Harvard University. Desuden vil du blive præsentereret for Topsoes strategiske tilgang til implementeringen af kunstig intelligens, når Morten Holm Christiansen vil fortælle hele historien og meget mere om overvejelserne bag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *