Digitalisering parkeres i nyt ministerium

Digitalisering er helt afgørende for Danmarks fremtid, og med udnævnelsen af en digitaliseringsminister samt et nyt regeringsgrundlag ved vi nu lidt mere om, hvordan den nye regering vil prioritere digitaliseringen fremover.

Med regeringsgrundlaget tager regeringen fat på at bruge digitalisering som et væsentligt værktøj til at løse de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Det er præcis, hvad IT-Branchen har efterspurgt.

Desværre er den nye digitaliseringsminister og minister for ligestilling, Marie Bjerre (V), ikke placeret i et centralt og tungt ministerium, som IT-Branchen ønskede. Det kan gøre det svært at udmønte de digitale ambitioner fremadrettet.

En ny samlet ministerpost

Med udnævnelsen af en it-minister, får Danmark for første gang med Marie Bjerre en dedikeret minister på et af de områder, der betyder mest for vores dagligdag og fremtid.

”Vi byder naturligvis den nye digitaliseringsminister velkommen. Men det ligner ikke umiddelbart, at en digitaliserings- og ligestillingsminister får det tungeste ressort i regeringen eller kommer til at sidde i nogen af de centrale regeringsudvalg. Det er vores frygt, at det kan betyde, at digitaliseringsagendaen taber tempo. Vi har tidligere sagt, at vi kun ønsker en it-minister, hvis det bliver en minister med et stærkt mandat til at sikre fokus på den tværgående digitalisering i regeringen. Det ser det ikke ud til, at vi har fået,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Regeringen har valgt at kombinere digitalisering og ligestilling i en ny samlet ministerpost. Bag ministeren samler man nu den offentlige digitalisering og den erhvervsrettede digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen lægges under ministeren. Det samme gør den del af Erhvervsstyrelsen, som har haft fokus på erhvervslivets digitalisering, bla. SMV:Digital. Det er der positive synergier i.  

Omvendt betyder det også, at vi helt mister både Finansministeriet og Erhvervsministeriet som klare, markante og magtfulde ministerier, der arbejder for den digitale agenda.

Desværre sidder den nye digitaliseringsminister ikke med i regeringens centrale udvalg, hvor store dele af regeringens politik fastlægges, hvor den økonomiske prioritering fastlægges, og hvor store reformer godkendes. Dernæst er ministerens ressort med digitalisering og ligestilling blandt de mindst økonomisk tunge ministerier.

Det betyder alt i alt, at det bliver svært for den nye digitaliseringsminister at påvirke de store regeringsprojekter, og sikre finansiering til de digitale indsatser. Det kan eksempelvis være ny sundhedsreform, ny beskæftigelsesreform, eller når der bliver prioriteret midler til styrkelse af forsvaret.

”Med stigende cybertrusler, digitale borgerløsninger, der præger alles hverdag, og nye teknologier med potentiale til at ændre vores samfund, bliver vi hele tiden mindet om, hvor vigtig teknologien er, og hvor sårbare vi er, hvis det ikke fungerer. Derfor er det også en vigtig ministerpost, som Marie Bjerre har fået. Der hviler et tungt ansvar på den nye minister og det nyetablerede ministerium for at drive digitaliseringen på tværs af hele regeringen. En opgave, som vi meget gerne vil støtte ministeren i at lykkes med,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Regeringen er trukket i det digitale arbejdstøj

Med regeringsgrundlaget tager regeringen fat på at bruge digitalisering som et væsentligt værktøj til at løse de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Det er præcis, hvad IT-Branchen har efterspurgt.

”Med regeringsgrundlaget tager regeringen fat på at bruge digitalisering som et væsentligt værktøj til at løse de store samfundsmæssige udfordringer vi står overfor. Det viser, at regeringen har en forståelse for vigtigheden af at anvende digitale løsninger til at løfte regeringens væsentligste ambitioner, bl.a. indenfor vores fælles nationale forsvar og sundhedsområdet,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Her kan du læse hele regeringsgrundlaget “Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering“.

Det bør være det første, den nye regering fokuserer på

Selvom regeringen først lige er blevet præsenteret og de nye ministre endnu ikke har nået at indtage deres kontorer, opfordrer IT-Branchen regeringen til hurtigt at komme i gang. For der er en række områder, hvor det haster med handling.

Forsvaret af Danmark er desværre igen blevet helt afgørende, og vi står overfor en alvorlig oprustning på denne front. For under en uge siden oplevede at hjemmesiderne for både Forsvaret, Forsvarsministeriet, Center for Cybersikkerhed og Forsvarets Efterretningstjeneste var nede pga. hackerangreb. Ligesom 16% af de observerede russiske cyberangreb under krigen i Ukraine været rettet mod Danmark og Norden.

Så der er ingen tvivl om, at det haster med at styrke vores nationale cyberforsvar.

For IT-Branchen er det yderst positivt at se, at den nye regering forholder sig til den nuværende, ustabile sikkerhedspolitiske situation og det skærpede, hybride trusselsbillede, vi står over for som land. Det er derfor betryggende, at man i regeringsgrundlaget kan se, at man vil prioritere at styrke Danmarks digitale forsvarsevne og robusthed.

”I regeringsgrundlaget tager regeringen helt rigtigt fat på, hvordan man styrker forsvarets digitalisering, så man ruster Danmark til at imødegå fremtidens trusler og udfordringer. Det er positivt, at regeringen vil være på forkant med den teknologiske udvikling på f.eks. kvanteområdet og beskytte os mod trusler fra cyberangreb,” siger Natasha Friis Saxberg.

Det bør en ny regering fokusere på i forhold til cybersikkerhed:
• Bedre offentlig-privat samarbejde
• Styrket cybersikkerhed i befolkningen og hos virksomhederne
• Styrke kompetenceudviklingen på cybersikkerhedsområdet

Digitale løsninger skal afhjælpe sundhedsvæsenets krise

Et andet sted, hvor det haster med en indsats, er indenfor sundhedsvæsenet, hvor der lige nu er over 5.000 ubesatte sygeplejestillinger. Dertil skal man lægge, at omkring 3.200 SOSU’er står til snart at gå på pension, og at antallet af deltidsansatte flere steder udgør 30-45% af arbejdsstyrken, mens sygefraværet pga. stress er markant højere end i resten af samfundet. En udfordring der kun kan løses ved brug af teknologi og digitalisering.

”Det er meget positivt, at den nye regering tænker digitalisering og teknologi ind i deres plan for sundhedsvæsenet. Vi har store forventninger til den nye fond, som regeringen lægger op til, der blandt andet skal hjælpe sygehusene med at implementere teknologi, der kan reducere arbejdskraftsudfordringen.”

Natasha Friis Saxberg understreger dog, at det er afgørende, at en sådan fond ikke bare bruges til udvikling af nye løsninger, men at det også er fokus på at sikre god implementering og skalering af det, vi allerede kan se virker.

Det bør en ny regering fokusere på i forhold til digital sundhed:
• Øget data- og teknologianvendelse i sundhedssektoren
• Skalering af løsninger der allerede har vist, at de virker
• Understøtte udviklingen af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet, blandt andet gennem nemmere adgang til sundhedsoplysninger

Det nødvendige digitale kompetenceløft

Et sidste sted, hvor det også haster med en indsats, er indenfor danskernes digitale kompetencer, hvor vi, på trods af at være en af de mest digitale lande i verden, halter bagud.

”Det er skuffende, at regeringen ikke tager fat på agendaen om, hvordan vi klæder vores børn på med fremtidens kompetencer. Som digitalt vidensamfund bliver vi nødt til hele tiden at investere i danskernes kompetencer samtidig med, at vi skal sikre, at ingen bliver tabt i den digitale transformation, som Danmark gennemgår lige nu.”

Til gengæld glæder IT-Branchen sig over, at vi er blevet hørt i forhold til internationale studerende på områder, som en løsning til at imødegå den store mangel på arbejdskraft bl.a. på it-området. Her ønsker regeringen, at der etableres 500-1.000 nye studiepladser på engelsksprogede erhvervskandidatuddannelser målrettet områder med høj efterspørgsel på arbejdskraft.

Samtidig vil regeringen overveje en dimensionering af udvalgte videregående uddannelser, så de bedre matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

”Vi har længe ønsket os en uddannelsespolitik, der sikrer bedre match mellem uddannelserne og erhvervslivets behov. Manglen på it-folk er den største udfordring for it-erhvervet. Her rummer regeringsgrundlaget en åbning, som vi vil holde den nye regering op på,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Det bør en ny regering fokusere på i forhold til digitale kompetencer:
• Teknologiforståelse for alle i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne
• Flere pladser på efterspurgte it-uddannelser og bedre adgang for internationale it-studerende
• Styrket tiltrækning af og lettere adgang for udenlandske it-specialister, som der er mangel på

Pressen skriver

IT-Watch: “IT-branchen ser positive digitale tegn i nyt regeringsgrundlag
Computerworld: “Erhvervslivet glæder sig over den nye regerings digitaliserings-løfter: Men særligt et område skuffer
Berlingske: “Skuffelse over Danmarks første digitaliseringsminister
Version2: “It-organisationer: En digitaliseringsminister kan ikke stå alene
Information: “IT-branchen ser svagt mandat hos ny it-minister
Altinget: “Tre aktører fælder dom over de digitale aftryk i regeringsgrundlaget: “Yderst positivt” og “betryggende”
Marketconnect: “Ny regering: IT-branchen skuffede over det nye digitaliseringsministerium
Politiken: “En besked fra MitID illustrerede årsagen til, at Danmark har fået sin første digitaliseringsminister
IT-Watch: “Danmark har fået en ny digitaliseringsminister
Computerworld: “Udnævnelsen af ny digitaliseringsminister får kølig modtagelse
Altinget: “Danmark får en digitaliseringsminister
IT-Watch: “Ny digitaliseringsminister får positive ord med på vejen
TV2: “Danmark har fået sin første digitaliseringsminister, men IT-Branchen er skeptisk
JP Finans: “Den ene branche jubler – den anden frygter: Her er reaktionerne på nye ministre og ministerier

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *