Digitalisering kan fremtidssikre Danmarks sundhedsvæsen

Danmark står overfor en fremtid med både flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Derfor arbejder IT-Branchens udvalg for sundheds-it på, at italesætte potentialet i yderligere digitalisering af sundhedsvæsenet.

Danmarks statistik anslår, at antallet af borgere over 80 år vil være fordoblet i 2040, og estimere også, at antallet af borgere med kroniske sygdomme vil være fordoblet allerede i 2030 sammenlignet med 2015. 

Med en stigning i andelen af ældre borgere, betyder det også, at der i fremtiden vil være færre personer i den arbejdsdygtige alder, som kan være med til at løfte det øgede pres, som det danske sundhedsvæsen vil skulle kunne håndtere i fremtiden. 

”Med et sundhedsvæsen der inden længe vil skulle kunne håndtere flere patienter med færre varme hænder, er det nødvendigt, at vi begynder at finde nye måder at levere sundhedsydelserne på, samtidig med at kvaliteten og nærheden stadig forbliver intakt, og her kan digitale løsninger skabe en stor mulighed,” udtaler Freddy Lykke, formand for IT-Branchens udvalg for sundheds-it og direktør i Sirenia.  

Regeringen har i 2020 annonceret en sundhedsaftale der bl.a. skal sikre lighed, nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Her vil udvalget for sundheds-it arbejde målrettet på at komme med input til sundhedsaftalen. Det vil udvalget gøre ved at italesætte hvordan digitale løsninger kan være med til at skabe både lighed og nærhed i sundhedsvæsenet samtidig med, at sundhedsvæsenet vil kunne imødekomme den øgede efterspørgsel efter deres ydelser   

Danskernes data skal bruges strategisk 

Der ligger et kæmpe potentiale for at udnytte nye teknologier i sundhedsvæsenets arbejde, men hvis vi skal kunne udnytte dette potentiale og bruge det til at skabe fremtidens sundhedsvæsen, kræver det bedre adgang til danskernes sundhedsdata.  

”Danskerne bruger allerede mange digitale værktøjer til at følge deres sundhed på hverdagsbasis f.eks. ved brug af apps og fitnessure. Danskernes egne sundhedsdata kan bruges til både at optimere og effektivisere patienters rejse igennem sundhedssystemet, men det kan også bruges til at få indsigt i nye metoder for både forebyggelse, behandling og genoptræning i fremtiden,” udtaler Freddy Lykke. 

Hvis vi skal fremtidssikre det danske sundhedsvæsen gennem digitalisering, kræver det dog også et hjemmemarked med attraktive rammevilkår, hvor det offentlige efterspørger innovative sundheds-IT løsninger og løsninger der understøtter samarbejde på tværs af sektorer. Noget som udvalget for sundheds-it også vil arbejde målrettet på at italesætte i 2020. 

Hvis du vil vide mere 

Du kan læse mere om vores mærkesag om digital og sammenhængende sundhed på vores hjemmeside, ligesom du altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du er interesseret i at deltage i vores sundheds-it udvalg. 

Læs mere om IT-Branchens vision for Danmarks Sundhedsvæsen 2025.