Danskerne vil tilses af deres læge over video

Der er et stort potentiale i brugen af videokonsultationer i sundhedssektoren, da det kan være med til at effektivisere arbejdsgangene, og være til gavn for både patienter og læger landet over.

Digital lægekonsultation

Danskerne er digitale som aldrig før, og det er jo næppe noget nyt. Vi er online fra vi står op om morgenen, når vi er på arbejde, når vi kommer hjem om aftenen, lige til vi lægger os i sengen igen.

Og de danske borgere kan også se potentialet i øget brug af digitale værktøjer til at understøtte deres sundhed. En rapport udarbejdet af YouGov for Atea viser, at halvdelen af danskerne foretrækker videokonsultationer fremfor fysisk fremmøde, når de skal til lægen eller andre sundheds-relaterede aftaler.

Videokonsultationer og andre digitale værktøjer gør det muligt at pleje, genoptræne og behandle borgere i deres eget hjem. Og videokonsultationer vil også kunne effektivisere hverdagen for mange som bor i Danmarks udkantsområder, samt dem som ikke har mulighed for at forlade deres hjem,

“I IT-Branchen mener vi, at det ville være realistisk at opsætte en fælles offentlig målsætning om, at alle hospitaler, kommuner og praktiserende læger indenfor 3 år skal kunne tilbyde videokonsultationer. Men det kræver også, at der bliver afsat ressourcer til at oplære sundhedspersonalet i brugen” siger Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

Økonomisk potentiale i videokonsultationer

At indføre videokonsultationer vil ikke blot effektivisere lægernes og borgernes hverdag, men vil også skabe et stort samfundsøkonomisk potentiale. Det viser bl.a. en analyse fra Digitaliseringsstyrelsen fra december 2018.

Analysen peger på et nettopotentiale på 250 mio. kr. over fem år for fire konkrete områder. Potentialet ved anvendelse af videokonsultationer i den svenske sundhedssektor er tidligere af McKinsey blevet estimeret til at være op mod 20 mia. SEK pr. år fra 2025.

“Video-kommunikation er langt fra noget nyt. Teknologien har eksisteret i mange år, og vi danskere bruger den flittigt til at kommunikere både i det private og i erhvervslivet. Vi taler altså om en moden teknologi der er klar til at kunne blive brugt i udbredt grad i sundhedssektoren også,” slutter Martin Jensen Buch.

Det mener IT-Branchen

Hvis du vil læse mere om vores visioner og meninger om brugen af netop videokonsultationer, er du velkommen til at læse vores indspil til regeringen, KL og Danske regioner til de igangværende forhandlinger om økonomiaftalerne for 2020.