Blankmedieforhandlingerne fortsætter

Kan du huske hvornår du sidst har brugt din mobil, tablet eller pc til at kopiere film og musik? En ny afgift på netop disse kan blive en realitet i fremtiden.

Forhandlinger

Revideringen af blankmedieordningen er en sag der efterhånden har verseret i flere år, hvor IT-Branchen på vegne af industrien gør en massiv indsats for at finde en løsning, der ikke indebærer nye afgifter på mobiltelefoner, tablets og pc’er.

Og da parterne i sagen endnu ikke er kommet til en konklusion, valgte Kulturministen kort før jul, at indkalde partierne til nye forhandlinger.

Forhandlingerne brød sammen

Arbejdet med at revidere blankmedieordningen, der skal kompensere rettighedshaverne for lovlige kopier af f.eks. CD’er, har været langvarigt, og blev tilbage i 2017 indledt med et meget grundigt udvalgsarbejde, hvor begge parter var repræsenteret og som førte til en række anbefalinger.

Det førte dog ikke til en politisk løsning, og derfor besluttede kulturministeren i julen 2018, at parterne selv skulle forhandle sig frem til en model. Et forløb der i sommeren 2019 endte brat, da rettighedshaverne lagde sag an mod staten.  

”Det havde selvfølgelig været ideelt, hvis vi som parter i sagen selv havde kunne finde en løsning, så vi gik konstruktiv til det. Derfor er vi også stadig ærgerlige over, at rettighedshaverne afsluttede forhandlingerne partnerne i mellem efter blot ét møde. Men nu ser vi fremad”, udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Ny model skal tilpasses borgernes reelle adfærd

Da parterne ikke har kunne forhandle sig frem til en model, er sagen derfor nu landet tilbage på politikernes skrivebord. Kort før jul indkaldte kulturministeren partierne til nye forhandlinger.

Og opfordringen fra IT-Branchen lyder, at politikerne bør skele til det meget grundige udvalgsarbejde der allerede foreligger, når der skal findes en løsning, men at datagrundlaget om danskernes medievaner skal opdateres. 

”Der er brug for at finde en tidssvarende model, som afspejler danskernes medieforbrug og adfærd i dag. Derfor er det også vigtigt, at forhandlingerne sker på grundlag af en opdateret analyse af danskernes kopieringsvaner,” udtaler Mette Lundberg.  

En rapport udarbejdet af Seismonaut for Kulturministeriet tilbage i 2017 viste, at 83% af danskerne ikke havde kopieret musik inden for de sidste 6 måneder.

Og siden da har danskernes medievaner ændret sig markant. Bl.a. har danskernes brug af streamingtjenester for alvor taget fart. Det kommer til udtryk gennem flere forskellige rapporter fra bla. Danmarks musikbrancheforening (IFPI) og Kulturministeriet selv.

”Rettighedshaverne skal naturligvis have betaling for den kopiering der sker. Men vi skal ikke vælte gamle afgifter over på ny teknologi for noget, som danskerne for længst er holdt op med”, slutter Mette Lundberg.

Vil du vide mere om blankmediesagen?

IT-Branchen har været aktiv omkring blankmediesagen lige fra begyndelsen, og du kan læse nogle af vores tidligere artikler her:

Er du interesseret i IT-Branchens arbejde mod teknologiafgifter, så kan du læse mere om det under vores mærkesag “Indsats mod teknologiafgifter” eller tage fat i Mette Lundberg for yderligere information.