Hvad betyder den nye regering for branchen?

Skattelettelser, deleøkonomi og øget konkurrenceudsættelse er blot nogle af de emner, der er fokus på. IT-Branchen er stolt over, at mange af de agendaer, vi har arbejdet på, har fået en plads i regeringsgrundlaget.

Med det nye regeringsgrundlag er der for alvor sat fokus på digitaliseringen. Udover at have fået en IT minister i form af den nye minister for offentlig innovation, et nyt disruptionråd og et digitalt vækstpanel, kan vi se frem til en lang række udspil og initiativer, som kan gavne branchen.

Vi har samlet en række af de kommende initiativer, som er særligt relevante for it- og telebranchen, og som IT-Branchen vil lægge kræfter i arbejdet med.

Vækstudspil med skattelempelser for virksomheder

Regeringen vil sænke skatter, forenkle regler og forbedre infrastrukturen til gavn for det danske erhvervsliv. Kort sagt, mener regeringen, at det være billigere og nemmere at være selvstændig og drive virksomhed. IT-Branchen har flere gange peget på, at de høje skatter og mangel på kapital er nogle af de største barriere for danske it-virksomheder. Derfor er det helt rigtigt, at der er fokus på adgang til risikovillig kapital, skattelettelser og styrkelse af aktiekulturen. Det kan i høj grad være med til at skabe flere vækstvirksomheder.

Strategi for Danmarks digitale vækst

Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for Danmarks digitale vækst, der skal bringe Danmark i front, når det kommer til at udnytte de teknologiske muligheder. Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling, gode vilkår for investeringer m.m. Her mener IT-Branchen, at det blandt andet et fortsat fokus på digital omstilling af erhvervslivet er positivt. Vi har arbejdet for de partnerskaber, der skal sikre digital omstilling, samt for forbedrede vilkår for investeringer i digital teknologi og rådgivning herom.

Deleøkonomi imødekommes fortsat

Deleøkonomiens potentiale skal udnyttes i Danmark som en drivkraft for vækst og innovation. Regeringen ønsker at deleøkonomien skal biddrage til bæredygtig vækst. IT-Branchen støtter, at deleøkonomiske forretningsmodeller imødekommes og ser frem til en strategi for deleøkonomi, samt en deregulering af forældede love, der vil bane vej for nye forretningsmodeller.

Bedre dækning med mobil og bredbånd

Det gamle teleforlig fra 1999 skal moderniseres gennem et telepolitisk udspil. Regeringen ønsker at sikre en markedsbaseret og teknologineutral udrulning og sikre god mobil og bredbånddæknings over hele Danmark. IT-Branchen ser positivt på, at regeringen fastholder ambitionen om et nyt teleforlig der bygger på samme grundprincipper. Vi ønsker et forlig, som vil styrke teleselskabernes motivation til at investere i den digitale infrastruktur.

Styrket datasikkerhed

Databeskyttelse prioriteres højt og beskyttelse af personoplysninger skal styrkes. Regeringen hæfter sig ved den kommende persondataforordning, der vil gælde fra 2018. Regeringen vil styrke Datatilsynet, og der skal udarbejdes en strategi for databeskyttelse. IT-Branchen har lige nu fokus på implementeringen af de mere end 50 steder i den kommende persondataforordning, der rummer plads til fortolkning. IT-Branchen mener at en datasikkerheden bør styrkes ved at etablere en proaktiv rådgivende rolle, således at man – ligesom hos Skat – kan få en slags ”forhåndsgodkendelse”.

Øget konkurrenceudsættelse

Flere offentlige opgaver i både stat, regioner og kommuner skal konkurrenceudsættes. Regeringen vil lave en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud og definere konkrete måltal. Det skal sikre, at danskerne får den bedst mulig service. IT-Branchen støtter varmt at flere opgaver sættes i udbud og at der sættes konkrete mål.

Fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Regeringen vil tage initiativ til at sikre en fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private. Det bliver gjort ved at igangsætte en analyse, som skal føre til klarere regler på området. IT-Branchen er positive over, at regeringen tager fat i et problem, som Dansk Erhverv og vi har forsøgt at sætte politisk fokus på.

Alle talenter i spil

Mangel på kompetencer er en af de vigtigste årsager til udskudt vækst og innovation i it-branchen. Derfor kræver det bedre udnyttelse af talenter på tværs af køn. Regeringen vil derfor igangsætte en indsats, der skal fremme piger og kvinders interesse for it og programmering gennem blandt andet rollemodeller og praktik. IT-Branchen har gennem mange år arbejdet for flere it-uddannede, herunder også gennem rollemodeller, praktik, mentor forløb og Coding Class for at vække piger og kvinders interesse for it.  

Næste skridt er nu, at IT-Branchens udvalg vil arbejde med indspil til de relevante initiativer fra regeringen.


Læs også:

Ny it-minister – ikke af navn, men af gavn

Politikerne sender sorteper videre

Samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer