Samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer

IT-Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et nationalt it-kompetenceboard.

Der mangler allerede over 3.000 it-specialister i Danmark, og regeringen forventer, at der i 2030 vil mangle 19.000. En mangel der i 2015 tvang hver tredje it-virksomhed til helt at opgive at besætte ledige it-stillinger, og som sætter en stopper for Danmarks digitale ambitioner.

”43% af it-virksomhederne må simpelthen udskyde videreudvikling og innovation, fordi de ikke kan skaffe nye folk. Manglen på kompetencer gør, at virksomheder bliver nødt til at sige nej til opgaver, og det går ud over Danmarks konkurrenceevne og vækst,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Kompetence board skal sikre fokus
En af udfordringerne er, at der bliver uddannet for få unge med kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet. Og det skal der gøres noget ved.

”For det første er vi grundlæggende nødt til at uddanne flere it-specialister, og her bliver vi nødt til at skabe interessen for it allerede i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Dernæst skal vi sikre, at det er de rigtige kompetencer, vi giver dem på uddannelserne. Det kræver et tæt og løbende samarbejde mellem uddannelserne og erhvervslivet,” udtaler Mette Lundberg.

Derfor foreslå IT-Branchen, Prosa og IDA, at der nedsættes et permanent og nationalt it-kompetenceboard, der er et råd, der skal overvåge og videreformidle erhvervslivets behov for digitale kompetencer, så undervisning, uddannelse og efteruddannelse løbende kan tilpasses til de fremtidige behov på arbejdsmarkedet.

”Vi mangler en samlet strategi for, hvordan vi sikrer os de nødvendige digitale kompetencer. Behovet for it- kompetencer vokser voldsomt og samtidigt udvikler det sig hurtigt. Så hvis vi skal kunne møde fremtidens behov er vi nødt til at have en samlet men agil plan, der rækker over både undervisning, uddannelse og efteruddannelse,” siger Mette Lundberg.

Initiativet handler altså ikke bare om, at man skal finjustere fagene en lille smule på et par kandidatuddannelser. Det handler om at se og løbende justere på den samlede kompetenceudvikling startende helt fra folkeskolen, over ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser til efteruddannelser.

Af samme grund bør det nationale it-kompetenceboard ifølge IT-Branchen, Prosa og IDA forankres i og sekretariatsbetjenes i et tæt samspil mellem Undervisningsministeriet, Uddannelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Medlemmerne af det nationale it-kompetenceboard skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet.

Det nationale it-kompetence board skal:

  • Monitorere og løbende fremskrive udviklingen i efterspørgslen efter digitale kompetencer på arbejdsmarkedet byggende på regeringens kortlægning ”Virksomheders behov for digitale kompetencer”
  • Kortlægge sammenhængen mellem udviklingen i behovet for digitale kompetencer og erhvervelsen af disse kompetencer på tværs af undervisning, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelser
  • Styrke et kvalitetssikret og efterspørgselsstyret udbud af uddannelse og efteruddannelse
  • Udvikle anbefalinger med henblik på at sikre en sammenhængende strategi for etablering af de nødvendige digitale kompetencer på de forskellige undervisnings- og uddannelsesniveauer og på et kontinuerligt fokus på match ml. udviklingen i arbejdsmarkedets behov og uddannelserne
  • På baggrund af fremskrivninger og anbefalinger årligt opdatere den samlede strategi for Danmarks Digitale kompetencer

Du kan læse de tre brancheorganisationers fælles debatindlæg her.