Så blev valgkampen skudt i gang

Som opvarmning til det kommende EU-valg havde IT-Branchen inviteret tre EU-kandidater forbi til en snak om den europæiske digitale agenda.

Så blev valgkampen skudt i gang

Der var stor spørgelyst fra både medlemmer og politikere, da IT-Branchen havde inviteret til valgaften som optakt til det kommende Europa-Parlamentsvalg, der afholdes 9. juni, og hvor Danmark skal vælge 15 politikere til parlamentet.

Ulla Tørnæs (V), Lars Barfoed (M) og Niels Christian Dahl (S) havde valgt at bruge eftermiddagen og aftenen sammen med en række af vores medlemmer for at diskutere fremtidens europæiske agenda.

Speederen eller bremsen i bund?

En af de første ting, der blev diskuteret, var udviklingshastigheden. De tre EU-kandidater var enige om, at især den teknologiske udvikling gik enormt stærkt, og at det var vigtigt at have en løbende og tæt dialog med it-virksomhederne for at forstå, hvor teknologien var på vej hen, samt hvilke muligheder og udfordringer den gav.

Den snak mundede ud en god debat om behovet for at træde på speederen eller hugge bremserne i.

Lars Barfoed mente bl.a., at man både var nødt til at køre hurtigere i forhold til digitaliseringen af Europa, så man kunne følge med udviklingen fra USA og Kina, men at der samtidig var behov for at sænke farten for at sikre, at vi tænkte os om og fik skabt de rigtige rammer og reguleringer i EU.

Måske brug for en ny europæisk industripolitik

Europas fremtidige vækst var også en af de ting, der lå de tre kandidater på sinde. Selvom de var enige med vores medlemmer i, at it og teknologi spillede en afgørende rolle for Europas vækst, så mente de ikke nødvendigvis, at der var brug for en særlig tech-industripolitik.

Men der var enighed om, at der er brug for at formulere en ny europæisk erhvervs- og industripolitik, hvis vi ikke skal stå tilbage som taberne i den globale konkurrence.

Ulla Tørnæs var samtidig også kommet til den erkendelse, at selvom hun er liberal, så kunne det være nødvendigt at gå ind med statsstøtte i bestemte industrier for at kunne konkurrere med den nye verdensorden, hvor andre nationer giver mærkbar støtte til forskellige vækstområder, brancher og virksomheder.

Diskussionen drejede sig derefter over på behovet for kapital – især i forhold til vækstvirksomhederne. Kandidaterne var alle ærgerlige over, at de største tech-virksomheder i dag lå i USA og Kina, mens Europa haltede bagud.

For egentligt har vi nok kapital i Europa til at kunne hjælpe og investere i potentielle europæiske it-succeser. Men af en eller anden grund er vi bare ikke dygtige nok til at allokere pengene videre til især små og mellemstore virksomheder med globalt potentiale.

En mulighed, som der blev drøftet blandt deltagerne, var, at stille krav til en større digitalisering af hele den offentlige forvaltning i EU, da det ville kunne være med til at skubbe den digitale vækst fremad.

Dermed kunne man styrke vækstlaget i it-branchen, så de kunne vokse sig store og blive fremtidens globale tech-selskaber.

Cybersikkerhed og Sociale platforme bekymrer

Snakken om SMV’erne fik debatten vendt mod cybersikkerheden, hvor der blev udtrykt bekymring for især de mindre virksomheders evne til at kunne beskytte sig selv mod cyberangreb.

Men om det mest effektive var en fælles europæisk eller national cyberindsats, eller om det ville være bedre med sektor- og brancheopdelte indsatser, var der ikke helt enighed om.

Det sidste større emne, man nåede at vende, var de sociale platformes påvirkning og rolle i samfundet.

Niels Christian Dahl kunne godt huske, hvordan internettet og de sociale platforme for nogle år siden var lidt lige som det vilde vesten, hvor man bare kunne og gjorde alt. Men han så også en bevægelse, hvor man nu var blevet mere opmærksom på og italesatte, at der altså også sad nogle på i den anden ende, som kunne blive sårede.

Vi var dog langt fra i mål, og derfor mente han også, at vi fortsat skulle kigge på, hvordan vi fik løst udfordringerne – bl.a. gennem regulering.

Til sidst blev ordet givet mere frit, og IT-Branchens medlemmer kunne stille masser af spørgsmål til de tre kandidater. Her blev der både spurgt ind til den kommende NIS2- og AI-regulering samt udfordringer med at arbejde på tværs af EU-lande og skabelsen af et reelt indre marked.

Kandidaterne havde også masser af spørgsmål til medlemsvirksomhederne om bl.a. fremtiden for kvante- og supercomputere og efterspurgte eksempler på, hvor der konkret var behov for afbureaukratisering i EU.

Der skal lyde en stor tak til de tre EU-kandidater for at stille op, og til de mange medlemmer der kom forbi og interesseret deltog i den livlige debat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *