Sådan sikrer vi en bedre offentlig sektor

Offentlig digitalisering er vejen til fortsat at modernisere og effektivisere den offentlige sektor. Men det skal ikke ske kun med besparelser for øje.

Sådan sikrer vi en bedre offentlig sektor

Med den demografiske udvikling, som vi ser lige nu, vil der løbende blive færre i arbejdsstyrken og flere på forsørgelse.

Det betyder, at vi enten må skære ned på serviceniveauet i en evigt nedadgående spiral, eller også må vi finde på nye måder at levere vores velfærdsydelser på.

Vi skal være med til at sikre en fælles fremtid

Tiden er inde til at satse målrettet på digitalisering af vores kernevelfærd og samtidig effektivisere den motor, der driver arbejdet. Det sætter krav til vores digitale løsninger.

Borgere og virksomheder skal sikres en god oplevelse i mødet med det offentlige, og digitaliseringen skal understøtte den måde, borgerne og virksomhederne arbejder og kommunikerer på.

”Gevinsten skal ikke kun kunne måles på finansloven, men også hos borgerne og virksomhederne som anvender de digitale løsninger. Og her sikres det bedste resultat i et tæt samarbejde mellem den offentlige kunde og den private leverandør. De offentlige kunder kender bedst deres behov, og leverandørerne har den nødvendige indsigt i, hvordan digitaliseringen kan understøtte disse,” siger Simon Svarrer, CEO i Schultz og formand for udvalget for offentlig digitalisering i IT-Branchen.

Vores indsats for 2019

I 2019 vil udvalget for offentlig digitalisering især arbejde med følgende konkrete initiativer:

  • Arbejde for at fjerne juridiske, etiske og tekniske barrierer for bedre anvendelse af data.
  • Fremhæve gode eksempler på, hvordan digitale løsninger kan skabe værdi i den offentlige sektor.
  • Forbedre samarbejdet om digitaliseringsprojekter gennem bedre aftaler og kontrakter

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller input til, hvordan vi arbejder på at skabe bedre offentlig sektor, kan du kontakte Martin Jensen Buch, som også bestyrer vores udvalg for offentlig digitalisering og sundheds-it blandt andre.