Sådan bidrager IT-Branchen til regeringens digitaliseringspartnerskab

IT-Branchen har en finger med i spillet, når det nye digitaliseringspartnerskab arbejder for bedre brug af digitale løsninger i Danmark. Men på hvilke områder er det egentlig, at både IT-Branchens administrerende direktør og forskellige udvalg vil lægge en indsats?

I marts måned lancerede regeringen et digitaliseringspartnerskab, som skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder fremadrettet kan udnytte digitaliseringen.

Disse anbefalinger skal findes indenfor fem overordnede spor, og de skal i sidste ende bidrage til en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen. De fem indsatsområder er som følger:

  • Spor 1: Fremtidens digitale offentlige sektor
  • Spor 2: Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser
  • Spor 3: Bedre muligheder for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation
  • Spor 4: Et datadrevent samfund
  • Spor 5: Danmark i fremtiden

Med i partnerskabet sidder bl.a. IT-Branchens adm. dir. Natasha Friis Saxberg, som er en del af den gruppe, der arbejder med spor 4 vedrørende det datadrevne samfund.

Fokus er her på at sikre, at de gode danske data – både offentlige og private – kommer mere i spil og medvirker til at der bliver udviklet nye løsninger på vor tids største problemer.

Det er især sundhed og klima, man kigger på, idet datapotentialet her er enormt, samtidig med at udfordringerne er tårnhøje. Herudover har Natasha Friis Saxberg også et stort fokus på at få de offentlige data frigivet.

Dette skal gerne ske gennem en bølgeplan, hvor alle relevante ressortområder/sektorer gennemgås for værdifulde data, ligesom der bør iværksættes en indsats for at stille data til rådighed for udvikling om innovation.

Potentialet i dataøkonomien er nemlig enormt, og EU estimerer, at værdien af dataøkonomien i EU’s 27 lande vil stige til hele 829 milliarder euro i 2025.

Hos IT-Branchen vil vi også bruge partnerskabet som platform til at spille vores mange forslag og viden ind ved at aktivere vores udvalg.

Men vi vil også bruge de tidligere politiske udspil, som vi har lavet i tæt samspil med vores udvalg de seneste år, som input til anbefalingerne.

Partnerskabets arbejde er kun lige begyndt, så IT-Branchens udvalg vil blive inddraget yderligere i takt med at arbejdet bliver mere fokuseret.

Har du nogle input?

Hvis du har nogle interessante tanker eller bidrag, som kunne være relevante at inddrage i IT-Branchens forskellige indspark til digitaliseringspartnerskabets arbejde, så tøv endelige ikke med at tage fat i chefkonsulent, Martin Jensen Buch.

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *