Danmarks fremtid skal stå i digitaliseringens tegn

Regeringens nyligt lancerede digitaliseringspartnerskab skal sikre, at Danmark kommer stærkt ud af coronakrisen og fremadrettet kan udnytte digitaliseringens enorme potentiale. Med i partnerskabet sidder adm. dir. i IT-Branchen, Natasha Friis Saxberg.

Digitaliseringspartnerskabet har netop afholdt deres første møde og over det næste halve år skal det komme med konkrete anbefalinger til initiativer, der kan fremme digitaliseringen i Danmark.

Hos IT-Branchen vil vi bruge dette arbejde som platform til at spille vores mange forslag og viden ind og aktivere vores udvalg, der besidder stor faglig indsigt, i netop digitaliseringsprocesser.

Milliardbeløb skal sætte skub i digitaliseringen

Allerede i løbet af maj skal partnerskabets første anbefalinger være klar. Her skal disse kunne indgå i en eventuel stimulipakke i forbindelse med genåbningen af landet.

Digitale løsninger er nemlig på mange måder vejen ud af krisen og en nødvendighed for at sikre både vækst, konkurrenceevne og den grønne omstilling. Regeringen har derfor allerede nu sikret en milliardstor finansiering til de kommende projekter.

Indsatsen skal f.eks. gavne de små og mellemstore virksomheder, hvor økonomiske bidrag bl.a. skal få flere virksomheder med på den digitale rejse. Samtidig vil man også arbejde for at skabe en bedre forståelse hos virksomheder for, hvordan de kan udnytte den information og de ressourcer, de allerede ligger inde med.

Anbefalinger på fem konkrete områder

Partnerskabet skal levere anbefalinger til regeringen inden for fem overordnende spor:

Spor 1: Fremtidens digitale offentlige sektor – anbefalinger til en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

Spor 2: Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser – anbefalinger som især skal styrke SMV’ers digitaliseringsparathed og støtte dem i at bruge avancerede digitale teknologier, som for eksempel kunstig intelligens

Spor 3: Bedre muligheder for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation – anbefalinger til, hvordan et øget samarbejde mellem erhvervslivet, den offentlige sektor og forskningsverdenen, skal skabe digital innovation i den offentlige sektor

Spor 4: Et datadrevent samfund – anbefalinger af, hvordan Danmark kan få større gavn af data med særlig vægt på, hvordan data kan understøtte den grønne omstilling.

Spor 5: Danmark i fremtiden – anbefalinger til en retning for digitaliseringen af Danmark i fremtiden, herunder, hvordan vi kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet i overensstemmelse med demokratiske grundværdier om sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder, privatlivsbeskyttelse og retssikkerhed.

Toneangivende medlemmer

Med IT-Branchens Natasha Friis Saxberg iblandt, består partnerskabet af en formand og 26 toneangivende medlemmer fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, forskerverdenen, KL og Danske Regioner.

Deres arbejde forankres under Finansministeriet og foregår fra marts og indtil udgangen af oktober 2021.

Her kan du læse mere om det ambitiøse partnerskab samt finde en liste over medlemmerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *