Ny strategi er retning uden bevægelse

Regeringen har med Danmarks digitaliseringsstrategi for første gang markeret sig markant på den digitale front. Men selvom der skal lyde stor ros for at have lyttet, mangler der flere konkrete initiativer i strategien.

Ny strategi er retning uden bevægelse

Regeringen har med sin nye digitaliseringsstrategi sat en ny visionær retning for Danmarks digitale rejse de kommende år.

Mange af ambitionerne i Danmarks digitaliseringsstrategi – Sammen om den digitale udvikling, viser med al tydelighed, at regeringen har lyttet til IT-Branchens og Digitaliseringspartnerskabets mange anbefalinger. Og det skal regeringen have ros for.

Desværre virker det samtidig som om, at de kun har planlagt den første del af rejsen.

”Med strategien virker det som om, at regeringen har planlagt den helt store digitale rejse. Men når man så kigger på selve initiativerne, virker det som om, at man kun har medbragt en Christianiacykel,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Visionerne peger egentlig i den helt rigtige retning. Både når det handler om den grønne omstilling, fremtidssikring af de store velfærdsområder og i forhold til fremtidens kompetencer, hvor regeringen flere gange understreger, at man ser digitalisering i en helt central rolle.

”Regeringen vil accelerere den grønne omstilling gennem digitale løsninger, ruste danskerne til en digital fremtid og skabe fremtidens digitale sundhedsvæsen. Alt sammen stærke signaler. Men der er brug for mere konkrete initiativer – og ikke mindst mere fart på rejsen, hvis vi skal i mål,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

De fleste initiativer beskriver således kun et første forsigtigt skridt på den rejse som strategien og visionerne udstikker. Skridt som langt fra er ambitiøse nok for et af verdens mest digitaliserede lande.

Teknologiforståelse bliver endelig et fag

Med strategien lægger regeringen op til at indføre teknologi som faglighed i folkeskolen og følger dermed op på det afsluttede forsøgsfag.

Dermed kan et brændende ønske fra IT-Branchen gennem mange år, og efterhånden også de fleste andre relevante parter, endeligt være på vej til at blive indfriet.

En konkret model for, hvordan det skal ske, skal nu aftales mellem partierne.

Her bakker IT-Branchen op om anbefalingerne fra en række eksperter, der anbefaler en tostrenget strategi, nemlig som selvstændigt fag og integreret i andre fag. Dette skal følges op af massive investeringer i kapacitetsopbygning og opkvalificering af lærerne.

”Det er meget positivt, at regeringen med strategien endelig følger op på forsøgsfaget og tager skridt til at sætte teknologiforståelse på skoleskemaet. Vi skal give alle børn og unge lige mulighed for at kunne bidrage i et digitalt samfund, og det kræver, at vi investerer massivt i bl.a. opkvalificering af lærerne.”

Godt med fokus på kvanteteknologi

IT-Branchen er også glade for, at der med strategien kommer en strategisk indsats for udvikling af kvanteteknologi i Danmark. Her har vi i Danmark mulighed for at skabe fremtidens globale digitale virksomheder.

Langtidsplan for en digital offentlig sektor mangler 40.000 årsværk

10 års planen for automatisering af den offentlige sektor er et rigtig spændende initiativ, som har potentialet til at drive en digital forandring igennem hele den offentlige sektor. Vi kommer dog til at mangle langt flere end de 10.000 årsværk, som planen skal frigøre.

”Hvis vi skal have varme hænder nok i sundhedssektoren og samtidig sikre end bedre og mere nærværende service, er det slet ikke nok. Her forventer man, at vi fremover kommer til at mangle 50.000 årsværk, så der skal skrues op for automatiseringen, hvis vi skal nå at løse problemerne inden 2050,” siger Natasha Friis Saxberg.

Sundhedsområdet mangler investeringer

Det er meget positivt, at der i strategien er stort fokus på sundhedsområdet. Udbredelse af telemedicinske løsninger, et strategisk arbejde med at sikre bedre rammevilkår og ambitionen om at øge anvendelsen af ny teknologi i sundhedsvæsenet er helt nødvendig. Men rammevilkår er ikke nok. Vi har brug for massive investeringer, som strategien desværre ikke indeholder.

Selvom ambitionerne på sundhedsområdet lyder godt, er IT-Branchen bekymret for, at der slet ikke investeres nok i et område, der desværre over flere år har været forsømt.

Manglen på it-kompetencer fortsætter

Strategien tager slet ikke fat i den fundamentale udfordring med mangel på it-specialister. Der er ingen initiativer, der følger op på visionen om, at der skal uddannes it-folk, hvilket IT-Branchen ser som en stor mangel ved strategien.

”Det er et kæmpe problem for dansk erhvervsliv, at 90% af virksomhederne i dag står og mangler it-folk. Så det er ikke nok, at regeringen undlod at rundbarbere it-uddannelserne i forbindelse med udflytningen. Det er tvingende nødvendigt at skabe flere pladser på de it-uddannelser, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet og af de unge,” slår Natasha Friis Saxberg fast.

De digitale grønne initiativer mangler

Digitaliseringsstrategien har stort fokus på værdien af data, men der mangler konkrete initiativer, der skal stille offentlige data til rådighed for innovation, herunder ikke mindst i forhold til den grønne omstilling.

Hvis man frisætter en lang række offentlige data om forbrug og forsyning, vil det kunne få afgørende betydning for at udvikle nye grønne løsninger og services. Så det er skuffende, at der ikke er flere konkrete initiativer, der støtter op om regeringens egne klimamål.

Det endelige resultat skal findes i forhandlingerne

Strategien skal nu forhandles på plads med folketinget, og IT-Branchen håber, at den proces vil sikre, at initiativerne bliver mere konkrete og at ambitioner og hastighed øges.

”Jeg håber, at de kommende politiske forhandlinger om strategien kan sikre, at vi kommer både hurtigere og længere ud ad den vej, som strategien lægger. Vi er nødt til at blive mere ambitiøse og mere konkrete, hvis vi stadig vil være et digitalt foregangsland,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Du kan læse mere om strategien på Finansministeriets hjemmeside.

Computerworld skriver “Regeringen klar med ny digitaliseringsstrategi: Afsætter to milliarder kroner over de næste seks år“.

ITWatch skriver “Regeringens digitaliseringsstrategi får både ros og kritik – og sammenlignes med en Christianiacykel“.

Altinget skriver “Overblik: Sådan modtages regeringens digitaliseringsstrategi i erhvervslivet.

Version2 skriver “IT-Branchen savner løsning på centralt problem i ny digitaliseringsstrategi: »Vi er nødt til at blive mere ambitiøse«

 • Hej Søren.

  Der står ikke i strategien af det bliver “et fag”, men “faglighed”. Om det bliver som et fag, som del af andre fag, eller – som vi håber og kæmper for – begge dele, det er noget der nu skal fastlægges sammen med skolens parter.

  Der er disse to initiativer i strategien herom:

  58. Teknologi i folkeskolens undervisning
  I et digitaliseret samfund skal eleverne kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til digitale teknologier, ligesom de skal forberedes på at kunne begå sig i et digitalt samfund. Der afsættes en ramme til teknologi i folkeskolen som led i at fremme en mere praktisk skole, og som kan understøtte, at fagligheden indføres i folkeskolens undervisning, kompetenceudvikling af lærere samt til andre implementeringsindsatser.

  59. Teknologi som faglighed hos underviserne
  Teknologi i folkeskolen kalder på et stærkt forsknings-, videns og undervisningsmiljø,
  der kan indfri potentialet for at børn, unge m.fl. i fremtiden vil være langt bedre rustet i en digital verden. Konkret afsættes midler til videreudvikling af den nye faglighed, kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen og lignende.

  I alt er afsat 220 mio.kr til det over de næste 4 år. For lidt til at løfte lærernes komptencer, hvis du spørger fagfolkene.

  Bh Mette

 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *