“Mission Possible” eller “Mission Impossible”?

Kan man opretholde den offentlige sektor og velfærdsstaten som grundpiller i dansk økonomi frem mod 2040?

En ny rapport, Small Great Nation, fra Kraka og Deloitte, konkluderer, at det bliver svært at beholde velfærdsstaten, som vi kender den, hvis vi ikke som land sadler gevaldigt om.

Ifølge rapporten vil den offentlige sektors indtægter, bl.a. pga. den demografiske udvikling, fremadrettet ikke kunne følge med udgifterne.

Og da der er en grænse for, hvor meget ekstra man kan få ind via skat og afgifter, er der kun to muligheder: Enten må vi udhule velfærdsmodellen og fjerne ydelser og services, eller også må vi helt nytænke måden, man gør tingene på.

”Skal vi beholde vores velfærd og vores samfundsmodel, så må vi på mange områder helt gentænke den offentlige sektor. Vi bliver nødt til at investere markant i både helt nye og forbedrede teknologiske løsninger, og vi må tænke i helt andre måder at levere den offentlige service på. Kun på den måde kan der blive frigivet mere tid til de varme hænder, som vi om noget får brug for i fremtiden,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

En robot kan ikke erstatte en skolelærer

Danmarks samlede udgifter til den offentlige sektor udgør 51 pct. af BNP, hvilket placerer Danmark som det OECD-land med de fjerdehøjeste offentlige udgifter.

Rapporten slår fast, at udfordringen bunder i, at produktivitetsvæksten af offentlige serviceydelser er lavere end i den private sektor.

En del af forklaringen på dette kan findes i opgavernes indhold. Det er f.eks. nemmere at udskifte manuelle arbejdsprocesser med automatiserede processer i industrien, end det er at udskifte en folkeskolelærer med en robot.

Hvis man fortsætter uforandret, vil man derfor alene pga. den teknologiske udvikling se en offentlig sektor, der sakker mere og mere bagud.

”Teknologien skal ikke erstatte læger, lærere eller plejepersonalet. Den skal derimod være den forlængede arm, som understøtter kerneopgaverne – hvad enten det er automatisering af administrative opgaver eller robothjælp til de tunge løft. Kun på denne måde kan der blive mere tid til de patienter, elever og ældre, der har behov for det,” udtaler Birgitte Hass.

Tilliden til det offentlige falder

På en række offentlige serviceområder vurderer danskerne i rapporten, at kvaliteten er faldet over de seneste 10 år.

Faldet opleves kraftigst i ældreplejen, hvor over to tredjedele af danskerne mener, at kvaliteten er lavere eller meget lavere end for 10 år siden. Og i børnehaverne og vuggestuerne, i folkeskolen og i sundhedsvæsenet er der langt flere, der mener at kvaliteten er gået tilbage, end at den er gået frem.

Dermed står det offentlige ikke bare overfor en ren finansiel og produktionsmæssig udfordring, men også en kommende tillidskrise.

”Hvis vi ikke højner kvaliteten i det offentlige, kan vi ende med, at opbakningen til vores velfærdsmodel forsvinder. Derfor er det umådeligt vigtigt, at man sætter konkrete mål for, hvordan de nødvendige it- og teknologiinvesteringer i det offentlige også skal kunne mærkes af den enkelte virksomhed og borger,” siger Birgitte Hass.

Der er endvidere afgørende, at de digitale investeringer ikke står alene. Vi har brug for at gentænke selve rammerne for velfærdsstaten, så de digitale investeringer for alvor kan løfte kvaliteten af den offentlige service.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller input til, hvordan vi arbejder på at skabe en bedre offentlig sektor, kan du kontakte Martin Jensen Buch, som også bestyrer vores udvalg for offentlig digitalisering og sundheds-it blandt andre.