Kommunerne tøver med ny teknologi

KL har netop lanceret en teknologiradar, der skal vise de forskellige teknologiers modenhed i kommunerne. Et stærkt signal der bør anspore kommunerne til øget digitalisering, mener IT-Branchen.

Kommunerne tøver med ny teknologi

Alt for mange kommuner tøver i deres tilgang til ny teknologi og igangsætter alt for mange pilotprojekter, der aldrig bliver skaleret, selvom teknologien egentlig er moden til det. Det skal en ny teknologiradar fra KL nu gøre op med.

Kommunerne kan bruge teknologiradaren til at få overblik over modenheden af de teknologier, der er kunne være relevante at bruge i en løsning. På den måde får de nu et værktøj til at drøfte og prioritere deres udviklingsønsker.

Teknologier skal tilgås forskelligt

Både cloud, big data, RPA og borgervendte videoløsninger vurderes f.eks. i teknologiradaren til at være modne, selvom der er ganske få, der bruger disse teknologier.

”Der er virkelig brug for det her værktøj, der kan hjælpe til, at kommunerne hurtigere kommer i gang. Når teknologier som RPA vurderes at være modne, er der ikke brug for yderligere test eller forsøg. Kommunerne skal bare i gang med at implementere og benytte løsninger, der er baseret på disse teknologier.” udtaler Simon Svarrer, CEO i Schultz og formand for udvalget for offentlig digitalisering i IT-Branchen.

AI, chatbots og IoT vurderes til at være næsten modne, og her anbefaler man, at kommunerne afprøver og tester løsningerne, inden de skaleres op.

”Modne og ikke modne teknologier skal tilgås på hver sin måde. Er en teknologi f.eks. moden og klar, er der ikke grund til yderligere pilotprojekter. Her bør værdiskabelsen være nem at få øje på. Er der omvendt tale om en umoden teknologi, er der god grund til at afprøve den først,” udtaler Simon Svarrer.

Et værktøj der skal accelerere digitaliseringen

Med Teknologiradaren vælger KL at melde klart ud om teknologiernes modenhed, men lader det samtidig være op til den enkelte forvaltning at vurdere, om teknologien giver mening for dem. Og det er en god tilgang, mener IT-Branchen.

”Ikke alle kommuner er kommet lige langt på deres digitale rejse, og de digitaliserer i forskellige tempi. Vi håber, at teknologiradaren kan være med til at give kommunerne et teknologisk skub fremad, så der i højere grad kommer appetit på at investere i nye teknologier og løsninger,” slutter Simon Svarrer.

Der er udviklet i alt syv radarer. En for hvert af de seks kommunale fagområder og én samlet radar. Teknologiradaren er udviklet af en række eksperter og over 700 ledere og medarbejdere fra alle 98 kommuner, som har bidraget med de vurderinger, der ligger til grund for den første version af radaren. Teknologiradaren opdateres årligt.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller input til, hvordan vi arbejder på at skabe en bedre offentlig sektor, kan du kontakte Martin Jensen Buch, som også bestyrer vores udvalg for offentlig digitalisering og sundheds-it blandt andre.